Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Xem điểm (KQ học tập)
 • Kết quả Điểm thi GDQP lớp tối đợt tháng 03/2013
 • Xem điểm môn Giáo dục quốc phòng Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2011 học kỳ II năm học 2011-2012
 • Điểm học lại môn Giáo dục quốc phòng ĐH-CĐ chính quy học kỳ II năm học 2011-2012
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp TC-CĐ, TC-ĐH, CĐ-ĐH khóa 11 và các lớp học lại
 • Điểm Giáo dục quốc phòng Khóa 2010 Đại học (học tại Quân khu 7 đợt tháng 7/2011)
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học và Cao đẳng lên Đại học Khóa 2011 - 11H..., 11LD ..., 11LC ...
 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp LIÊN THÔNG TC-CD, TC-DH, CD-DH Khóa 2010
 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp CAO ĐẲNG Chính quy Khóa 2010
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 3 - Quân sự chung - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 1 - Đường lối QS của Đảng - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa 2010 - 10H...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học Khóa 2010 - 10LD...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao Đẳng Khóa 2010 - 10LC...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Trung cấp lên Đại học khóa 2009
 • Điểm giáo dục quốc phòng bậc Cao đẳng chính quy khóa 2008; Đại học, Cao đẳng, Trung chính quy cấp khóa 2009
 • XEM ĐIỂM THI

 • PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH