Trang chủ   /   Thông báo
 • THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TẠM NGHỈ HK 2 (2018 - 2019)
 • Thông báo về việc đăng ký coi thi Học kỳ 1B năm học 2018-2019 từ 13.01.19 đến 24.01.19
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2018-2019 đợt 1
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khoá 2018 - đợt 1 (Đợt xem kết quả ngày 20/07/2018.)
 • Thông báo Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 2
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 1
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khóa 2017
 • THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học liên thông, Đại học - Cao đẳng chính quy
 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 • THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
 • QĐ sửa đổi quy chế học vụ số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06/04/2015
 • Thông báo về việc thay đổi cách đánh giá học phần theo Quy chế học vụ được sửa đổi
 • THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014
 • THÔNG BÁO về việc đổi phòng tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 • THÔNG BÁO về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH