Trang chủ   /   Thông báo
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
 • QĐ sửa đổi quy chế học vụ số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06/04/2015
 • Thông báo về việc thay đổi cách đánh giá học phần theo Quy chế học vụ được sửa đổi
 • THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014
 • THÔNG BÁO về việc đổi phòng tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 • THÔNG BÁO về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 • THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017
 • Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
 • THÔNG BÁO về việc Tập huấn Cán bộ coi thi năm học 2016-2017
 • Kết quả chuyển ngành bậc ĐH-CĐ chính quy khóa 2016
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
 • THÔNG BÁO V/v dời phòng học khu B ngày 04-05/06/2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016
 • THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy
 • Thông báo về việc chuyển lớp đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy Khóa 2015
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH