Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung
 • Danh mục các môn học có hệ số phu thu
 • Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh
 • Thông báo học phí năm học 2012-2013
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (Sinh viên xem để đăng ký môn học)
 • Thông báo về kết quả đăng ký các môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Cập nhật ngày 14/06/2012)
 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BAN NGÀY
 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BUỔI TỐI
 • TB v/v đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Kèm theo DS môn học dự kiến mở lớp)
 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn HKII năm học 2011-2012 CÁC LỚP TỐI
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp ban ngày (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp buổi tối (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I ĐH-CĐ chính quy khóa 2011 năm học 2011 - 2012 (cập nhật mới ngày 17.10.11)
 • Danh mục các học phần tương đương (Cập nhật ngày 22/11/2011)
 • Thông báo kết quả đăng ký môn học các môn tự chọn học kỳ I năm học 2011-2012 - CÁC LỚP TỐI
 • Thông báo kết quả đăng ký môn học các môn tự chọn học kỳ I năm học 2011-2012
 • Thông báo về việc tổ chức học lại cho sinh viên
 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp ban ngày
 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp buổi tối
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2010-2011 và danh sách các môn học dự kiên mở lớp
 •    1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH