Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với các lớp ban ngày
 • THÔNG TIN - THÔNG BÁO Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng (sinh viên liên thông) và Giáo dục thể chất 1 (sinh viên ĐH-CĐ chính quy) - Học kỳ I năm học 2013-2014
 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014 - LỚP NGÀY
 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1 năm học 2013-2014 đối với các lớp ban ngày
 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1 năm học 2013-2014 đối với các lớp buổi tối
 • Thông báo Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 các LỚP TỐI
 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ 2 năm học 2012-2013 (LỚP NGÀY)
 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 ĐH-CĐ Khoá 2009 và 2010
 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 khoá 2011
 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp ban ngày
 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp buổi tối
 • DANH SÁCH CÁC NHÓM MÔN HỌC KHÓA 12 BỊ HỦY HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012 -2013
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI) - BỔ SUNG
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI)
 • Danh sách các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP NGÀY)
 • Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung
 • Danh mục các môn học có hệ số phu thu
 • Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh
 •    1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH