Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ II năm học 2016-2017
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
 • Thông báo v/v mở lớp các môn học trước trong HK1 đợt A năm học 2016-2017
 • Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ I năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 20/07/20016)
 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ I năm học 2016-2017
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016
 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp buổi tối
 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ II năm học 2015-2016
 • Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ II năm học 2015-2016
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn đại cương khóa 2014 và chuyên ngành CNSH & Thực phẩm Học kỳ I năm học 2015-2016
 •    1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH