Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ hè năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc không áp dụng ràng buộc điều kiện học phần học trước, học phần song hành trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí HK2/2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần Vovinam 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến (Học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022)
 • Thông báo về việc đăng ký học lại học phần Quốc phòng và an ninh 3, 4 và Vovinam 3 Học kỳ 3 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên năm cuối)
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ hè (Học kỳ phụ) năm học 2020 – 2021
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 •   1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH