Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp ban ngày
 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp buổi tối
 • Kết quả phúc khảo tốt nghiệp chính trị kỳ thi ngày 16/09/2012
 • DANH SÁCH CÁC NHÓM MÔN HỌC KHÓA 12 BỊ HỦY HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012 -2013
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012
 • Xem điểm môn Giáo dục quốc phòng Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2011 học kỳ II năm học 2011-2012
 • Điểm học lại môn Giáo dục quốc phòng ĐH-CĐ chính quy học kỳ II năm học 2011-2012
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI) - BỔ SUNG
 • Kế hoạch tốt nghiệp cấp trường năm học 2012-2013
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI và TKB mời giảng (sau khi có kq đăng ký các môn tự chọn)
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (cập nhật mới ngày 27/08/2012)
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI)
 • Danh sách các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI và TKB mời giảng
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP NGÀY)
 • Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung
 • Thời khoá biểu học môn Giáo dục quốc phòng năm học 2012-2013 các lớp liên thông TC-CĐ, TC-ĐH, CĐ-ĐH 2012-Đợt 1
 • Danh mục các môn học có hệ số phu thu
 • Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH