Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thông báo học phí năm học 2012-2013
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (Sinh viên xem để đăng ký môn học)
 • Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY
 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012-2013
 • Kết quả phúc khảo các môn thi tốt nghiệp đợt thi ngày 15/04/2012
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2011-2012 (cập nhật mới ngày 16/06/2012)
 • Thông báo về kết quả đăng ký các môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Cập nhật ngày 14/06/2012)
 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BAN NGÀY
 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BUỔI TỐI
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2011-2012 (cập nhật mới ngày 05/06/2012)
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2011-2012
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp TC-CĐ, TC-ĐH, CĐ-ĐH khóa 11 và các lớp học lại
 • TB v/v đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Kèm theo DS môn học dự kiến mở lớp)
 • Kết quả phúc khảo tốt nghiệp chính trị đợt thi ngày 18/03/2012 ĐH, CĐ chính quy và liên thông
 • Điểm Giáo dục quốc phòng Khóa 2010 Đại học (học tại Quân khu 7 đợt tháng 7/2011)
 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn HKII năm học 2011-2012 CÁC LỚP TỐI
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2011-2012 các lớp buổi tối
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp ban ngày (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp buổi tối (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Kế hoạch tốt nghiệp cấp trường năm học 2011-2012
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH