Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 2-Đợt A năm học 2022-2023 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ phụ - Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 1-Đợt B năm học 2022-2023 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 1-Đợt A năm học 2022-2023 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 2 – Đợt B năm học 2021-2022 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 2 – Đợt A, lịch thi phụ học kỳ 1 – Đợt B năm học 2021-2022 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ hè năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy,ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Thông báo về việc không áp dụng ràng buộc điều kiện học phần học trước, học phần song hành trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc đăng ký học phần Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022
 •   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH