Trang chủ   /   Thông báo
 • Lịch thi và Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp chính trị chiều 26/01/2013 và tốt nghiệp cơ sở và chuyên ngành cả ngày 27/01/2013
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo v/v đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh mục các học phần tương đương
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới:

   

  http://www.hutech.edu.vn/daotao/i531-danh-muc-cac-hoc-phan-tuong-duong-%28cap-nhat-ngay-22112011%29.aspx

 • Thông báo: Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học và Cao đẳng chính quy khoá 2012 - Đợt 4
 •  Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý: 

  - Ghi nhận lại mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

  - Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV mới và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

 • Thông báo: Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học và Cao đẳng chính quy khoá 2012 - Đợt 3
 •  Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý: 

  - Ghi nhận lại mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

  - Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV mới và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

 • Thông báo V/v chuyển lớp đối với sinh viên khoá 2012 các lớp 12CMT03, 12DKS04, 12DLH02, 12DNT09, 12DSH03, 12DXD04
 •  THÔNG BÁO

  Về việc chuyển lớp đối với sinh viên khoá 2012 Đại học, Cao đẳng chính quy

  Do số lượng sinh viên nhập học không đủ để mở các lớp tương ứng nên nay Phòng đào tạo thông báo chuyển lớp đến các sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012 đã nhập học thuộc các lớp : 12CMT03, 12DKS04, 12DLH02, 12DNT09, 12DSH03, 12DXD04. Theo đó, mã số sinh viên không thay đổi, sinh viên xem  chi tiết trong danh sách đính kèm và ghi nhớ  MÃ LỚP mới để xem thời khoá biểu học tập.

   

  Sinh viên được chuyển lớp lưu ý: 

  - Mã số sinh viên không đổi.

  - Ghi nhận lại mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

  - Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV cũ và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

 • Thông báo: Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học và Cao đẳng chính quy khoá 2012 - Đợt 2
 • Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý: 

  - Ghi nhận lại mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

  - Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV mới và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

 • Thông báo V/v xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2012-2013 Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012
 •  THÔNG BÁO

  V/V Thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2012-2013 Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012

  (Dành cho tân sinh viên khoá 2012 mới nhập học)

   

          Theo dự kiến, thời khoá biểu học tập chính thức học kỳ I năm học 2012-2013 Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012 sẽ được công bố vào ngày 10/10/2012 trên website Phòng đào tạo của trường, địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/daotao/g81-thoi-khoa-bieu.aspx (Sinh viên vào trang web của trường: http://www.hutech.edu.vn/ - chọn PHÒNG BAN vào mục Phòng đào tạo - sau đó chọn THÔNG TIN ĐÀO TẠO vào mục Thời khoá biểu).

            Sinh viên ghi nhớ MÃ LỚP để xem đúng thời khoá biểu học tập (MÃ LỚP được in trên biên nhận hồ sơ trả lại cho sinh viên lúc nộp hồ sơ nhập học).

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO.

   

 • Thông báo về chương trình môn học và đáng giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy và Liên thông
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo: Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học và Cao đẳng chính quy khoá 2012 (mới nhập học)
 •  Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý: 

  - Ghi nhận lại mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

  - Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV mới và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

 • Thông báo về thời hạn trả nợ môn học và trả nợ tốt nghiệp năm học 2012-2013
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • TB về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông.
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng đợt học tháng 2 năm 2011
 •  

  Đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (GDQP) các lớp học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học quốc gia TP. HCM đợt tháng 02/2011

  Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng :

  -         10LCDL1, 10LCDL2

  -         10LCDT1

  -         10LCKT1, 10LCKT2, 10LCKT3, 10LCKT4, 10LCKT5

  -         10LCQT1, 10LCQT2

  -         10LCTH1, 10LCTH2

  Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học :

  -         10LDDT1, 10LDDT2, 10LDDT3, 10LDDT4

  -         10LDTH1, 10LDTH2, 10LDTH3, 10LDTH4

  -         10LDTP1

  -         10LDXD1, 10LDXD2, 10LDXD3, 10LDXD4, 10LDXD5

  Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học :

  -         09HMT3, 09HMT4, 10HMT1, 10HMT2, 10HMT3

  -         09HQT2, 09HQT3, 10HQT1, 10HQT2, 10HQT3, 10HQT4

  -         09HXD4, 09HXD5, 09HXD6, 09HXD7

  -         10HDC1, 10HDC2, 10HDC3, 10HDC4, 10HDT1, 10HDT2

  -         10HKT1, 10HKT2, 10HKT3, 10HKT4, 10HKT5

  -         10HSH1

  Mời sinh viên các lớp trên đến Phòng Đào tạo gặp Cô Trang để nhận chứng chỉ GDQP từ ngày 25/06/2012 đến 14/07/2012.Thời gian liên hệ : thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng : 7h30 đến 11h30, buổi chiều : 13h30 đến 16h30), thứ bảy (buổi sáng : 7h30 đến 11h30).

  Lưu ý : riêng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học, lớp trưởng liên hệ nhận chứng chỉ  GDQP cho lớp./.

   

 • Thông báo về kết quả đăng ký các môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Cập nhật ngày 14/06/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và Thời khoá biểu học môn GDQP dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy khoá 2011 và các lớp học lại (ĐH, CĐ nói chung)
 • Sinh viên chú ý xem chi tiết trên các file đính kèm theo hướng dẫn như sau:

  - Sinh viên  các khoá nói chung Xem file thông báo về để biết về thời gian, kế hoạch học tập và các lưu ý  về cách đăng ký các học phần: Thong-bao-ve-to-chuc-hoc-QDQP_-DH_-CD-K_-2011.pdf

  - Sinh viên CĐ chính quy khoá 2011 xem thời khoá biểu chi tiết theo khoa/ngành trên  file đính kèm: 

  TKB_GDPQ_CD K2011 13-08_25-08-2012.pdf

  - Sinh viên ĐH chính quy khoá 2011 xem thời khoá biểu chi tiết theo khoa/ngành trên file  đính kèm:  

  TKB_GDQP_DH K2011 30-7_11-08-2012.pdf

  - Riêng đối với Sinh viên các khoá khác đăng ký học lại, xem thời khoá biểu chi tiết ngay trên file thông báo: 

  Thong-bao-ve-to-chuc-hoc-QDQP_-DH_-CD-K_-2011.pdf

   

   Các file đính kèm bên dưới:

   

 • Thông báo dời lịch ôn thi tuyển sinh liên thông TC-CĐ, TC-ĐH, ĐH Vừa làm vừa học năm 2012 - Đợt 1
 •  

   

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2012           

                                                                                      

  THÔNG BÁO

  (V/v dời lịch ôn thi lại 1 tuần)

   Theo thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học, Trung cấp – Cao đẳng, Trung cấp – Đại học Đợt 1 năm 2012 lịch ôn thi bắt đầu ngày 16.4.2012

   

  Nay Phòng Đào tạo thông báo, lịch ôn sẽ dời lại 1 tuần (bắt đầu 23.4.2012). Lịch học cụ thể sẽ được thông báo vào ngày 20.4.2012 tại địa chỉ website:

  http://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/# -> TKB-Đề cương -> TKB ôn thi.

  PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Thông báo về việc thu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên cao đẳng khóa 2009 và đại học khóa 2008
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chính trị và chuyên ngành
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: ……..…/P.ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng11 năm  2011.

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức thi tốt nghiệp chính trị & tốt nghiệp chuyên ngành

   

   

  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2012 của Trường, Phòng Đào tạo thông báo

   

             I- Thi tốt nghiệp chuyên ngành: ngày thi môn cơ sở 08/01/2012; môn chuyên ngành 15/01/2012

  -         Thi lần một:

  * Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 07 các khoa: Cơ điện điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

  * Đại học văn bằng hai khóa 08 khoa: Quản trị kinh doanh.

  -         Thi lại:

              Sinh viên các khoa hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông các bậc hệ.

            II- Thi tốt nghiệp chính trị: ngày thi 18/03/2012

  -Thi lần một:

              * Khóa 09 liên thông từ trung cấp lên đại học các khoa: Cơ điện điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Xây dựng

  - Thi lai:

              Sinh viên các khoa hệ cao đẳng, đại học chính quy, liên thông các bậc hệ.

            III- Thời gian đăng ký thi lại:

   

                          Sinh viên đăng ký thi lại  tại văn phòng khoa.

                          Khoa nộp danh sách đăng ký thi lại cho phòng Đào tạo:

  ·        Môn cơ sở & môn chuyên ngành: ngày 26/12/2011.

  ·        Môn chính  trị : ngày 05/03/2011

   

  Nơi nhận:

  - Khoa;

  - P. Đào tạo;

   

  TL. HIỆU TRƯỞNG.

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

   

   

   

  ThS.Nguyễn Thanh Giang

   

   

   

   

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH