Trang chủ   /   Thông báo
 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2014 - 2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm:

  - Nội dung thông báo

  - Kế hoạch mở lớp.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo năm học 2015-2016
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu sinh hoạt lớp Đại học - Cao đẳng chính quy học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới:

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/LichSinhHoat.aspx

 • THÔNG BÁO Về việc Đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014-2015 dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng năm 2014 – Đợt 2
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   
        Số 07/ TB-PĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm  2015

                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc Đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014-2015 dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng năm 2014 – Đợt 2

    Theo kế hoạch học tập, sinh hoạt đầu khóa dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Văn bằng hai năm 2014 – Đợt 2, tân sinh viên hệ liên thông sẽ thực hiện đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014 – 2015 trực tiếp tại Phòng Đào tạo của trường từ ngày 04/02/2015 đến hết ngày 06/02/2015. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho tân sinh viên trong việc xét chuyển điểm và miễn môn học, nay Phòng Đào tạo thông báo dời lịch đăng ký môn học như sau:

  -        Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/03/2015 >> 06/03/2015.

  Buổi sáng từ 07h30 >> 11h30,

  Buổi chiều từ 13h30 >> 16h30,

  Buổi tối từ 17h00 >> 19h30

  -        Địa điểm: Phòng Đào tạo.

  Khi đến, sinh viên vui lòng đem theo thẻ sinh viên và/hoặc chứng minh nhân dân để nhận Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho người học chương trình đào tạo liên thông.

  Trân trọng thông báo./.

   

  Nơi nhận:

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: P.ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (Đã ký)

   ThS. Lê Thị Ngọc Thảo

   

   

 • Lịch thi tốt nghiệp Chính trị, Cơ sở, Chuyên ngành ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị, cơ sở và chuyên ngành ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO về kế hoạch tổ chức học và thu học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trong học kỳ hè năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2014 -2015 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt Học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với các lớp ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 7
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 6
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

   

 • Xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 khoá 2014 ĐH-CĐ Chính quy
 • Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp Đại học - Cao đẳng chính quy Khóa 2014 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbnew.aspx

   

   

 • THÔNG BÁO V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014
 • THÔNG BÁO

  V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng
  chính quy khóa 2014

   

  Nhà trường thông báo về việc thay đổi lớp và sắp xếp lại danh sách đối với sinh viên bậc đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014, các lớp sau:

  14CKT02, 14CTH03, 14DKX02, 14DLH07, 14DOT04, 14DTL02, 14DTP07, 14DTT02, 14DXD05, 14DCT01, 14DCT02, 14DKS08, 14DKS09, 14DTN01, 14DTN02,

  14DLK01 --> 14DLK07.

  -  Theo đó, Sinh viên thuộc các lớp nêu trên  lưu ý:

               + Sinh viên xem danh sách sinh viên đổi lớp cụ thể trong file đính kèm,

               + Mã số sinh viên không thay đổi, chỉ thay đổi Mã lớp,

     + Sinh viên được thay đổi lớp ghi nhớ lại Mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập và làm lại thẻ sinh viên theo mã lớp mới.

     + Sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU từ ngày 07/10/2014 trên website của trường, địa chỉ:www.hutech.edu.vn

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 5
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 4
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 3
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học - Cao đẳng chính quy khóa 2014 - Đợt 2
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  Sinh viên lưu ý:

  -  Ghi nhớ lại mã số sinh mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập

  -  Làm lại thẻ sinh viên mới theo Mã số sinh viên mới và mã lớp mới.

   

 • Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2014-2015 - HỆ LIÊN THÔNG - VB2 - VLVH
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH