Trang chủ   /   Thông báo
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khoá 2018 - đợt 1 (Đợt xem kết quả ngày 20/07/2018.)
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khoá 2018 - đợt 1 (Đợt xem kết quả ngày 20/07/2018.). xem tại đây.

 • Thông báo Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 831/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

  THÔNG BÁO

  Về việc cập nhật thông tin cá nhân

  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017

   

  Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và Khóa 2017 như sau:

            1. Thời gian cập nhật thông tin

  - Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  02/04/2018 đến 20/4/2018.

            2. Quy trình cập nhật thông tin

  - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn  Đăng nhập  Thông tin sinh viên.

  - Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

  - Lưu thông tin đã cập nhật.

            3. Quy định về cập nhật thông tin

  - Mỗi sinh viên phải tự đăng nhậpchịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).

  - Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).

  - Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ đã nộp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng).

  - Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.

   

  Nơi nhận:

         - Các Khoa, Viện;

         - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.

   TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
   

  (Đã ký)

  Lê Thị Ngọc Thảo

   

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 2
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  2928/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   
   

   

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học
  2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai như sau:

  1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

   

  2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  -        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


  3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

  a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

  -        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

  ·      Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 04/12 – 07/12/2017.

  ·      Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 06/12 – 09/12/2017.

  ·      Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 08/12 – 12/12/2017.

  ·      Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 11/12 – 14/12/2017.

  ·      Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 13/12 – 16/12/2017.

  ·      Đợt 6: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 15/12 – 19/12/2017.

  ·      Đợt 7: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy từ Khóa 2014 trở về trước: từ ngày 18/12 – 21/12/2017.

  ·      Đợt 8: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015, 2016, 2017 Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt-Nhật ; ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai : từ ngày 20/12 – 23/12/2017.

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo-Khảo thí/ Mục Đăng ký học phần: ngày 26/12/2017.

  -        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 28/12/2017 – 02/01/2018, hình thức đăng ký qua mạng.

  b) Đăng ký học vượt

  Sinh viên xem Chương trình đào tạoDanh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Nếu cần được tư vấn thêm về chương trình đào tạo, sinh viên vui lòng liên hệ tại Khoa quản lý sinh viên.


  4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

  a)     Hủy đăng ký học phần

  -        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân thông qua việc gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

  -        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

  -        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 04/01 – 13/01/2018.

  -        Hình thức hủy đăng ký học phần: qua email.

  b)     Rút đăng ký học phần

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua emai. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

  -        Thời hạn rút đăng ký học phần: 26/02 – 16/03/2018.

  5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Từ ngày 05/01/2018: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì sinh viên cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Thời hạn đóng học phí Học kỳ 2: từ ngày 08/01 – 19/01/2018.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  ·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 4 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank) và Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) theo chi tiết sau:

  ·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

  TK: 112 000 005 193  tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

  Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank - Chi nhánh  Sài Gòn;

  Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

  Hoặc TK: 3151 000 109 9999 tại BIDV- Chi nhánh Phú Nhuận TP HCM.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  08/01 – 19/01/2018.

  6.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

  -        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

  -        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

    (Đã ký) 

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  2927/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   
   

   

   

  Trường thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai với các mốc thời gian cụ thể như sau:

  -        Học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 26/02/2018,  được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:

  ·        Đợt A học từ Tuần 26 đến Tuần 33 (26/02 – 22/04/2018), thi Tuần 34, 35 (23/04 – 06/05/2018).

  ·        Đợt B học từ Tuần 36 đến Tuần 43 (07/05 – 01/07/2018),  thi Tuần 44, 45 (02/07 – 15/07/2018).

  -        Riêng các sinh viên học học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa thông báo đến sinh viên).

  -        Các ngày nghỉ lễ trong Học kỳ 2/2017-2018 như sau (Phòng Đào tạo - Khảo thí không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):

  ·        Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 25/04/2018 (Thứ Tư).

  ·        Ngày Giải phóng và Quốc tế Lao động: 28,29,30/04, 01/05/2018 (Thứ Bảy, CN, Thứ Hai, Thứ Ba).

  ·        Hội Trại truyền thống Hutech: 31/03, 01/04/2018 (Thứ Bảy, CN).

  Các lớp ĐH, CĐ chính quy được nghỉ học để tham gia Hội trại. Các lớp ĐH LT, VB 2 vẫn học bình thường.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   (Đã ký) 

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 1
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khóa 2017
 •  

  Sinh viên đã nộp đơn xin chuyển ngành lưu ý:

  + Xem kết quả theo đường link: http://xemdiem.hutech.edu.vn/TraCuuDoiNganh.htm

  + Ghi nhớ mã số sinh viên  và mã lớp mới để sử dụng trong suốt quá trình học.

  + Sinh viên có kết quả chuyển ngành đợt 31/08/2017 xem thời khóa biểu lớp mới từ ngày 01/09/2017.

  + Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo - Khảo thí hoặc số điện thoại 028.5445.4866 (gặp cô Vân).


  Chúc các bạn một năm học mới thành công!


 • THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học liên thông, Đại học - Cao đẳng chính quy
 •  

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         

  Số:    /TB-ĐKC-PĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

  THÔNG BÁO

  Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên
  Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ Trung cấp
  khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014

   
   

   

   

    Căn cứ vào Thông báo 1309/TB-ĐKC ngày 20/07/2012 và Tờ trình về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khoá từ 2012;  Thông báo 1748/TB-ĐKC về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khóa từ 2013; Thông báo 719/TB-ĐKC ngày 26/03/2014 về việc rà soát thu nộp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch nộp online các chứng chỉ của sinh viên Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ Trung cấp
  khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2014 như sau:

  1.      Hình thức nộp chứng chỉ:

  Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn  tại mục Thông tin tốt nghiệp

  2.      Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ online:

              Sinh viên nộp online các chứng chỉ: Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017.

  Lưu ý: Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí và được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo của Trường.

  3.   Quy định về chứng chỉ:

  Đối với sinh viên Đại học liên thông từ cao đẳng khóa 2015-Đợt 2, Đại học liên thông từ trung cấp khóa 2014-Đợt 2, Đại học chính quy khóa 2013 và Cao đẳng chính quy khóa 2014:

  -        Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh (riêng sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ B ngoại ngữ 2).

  -        Yêu cầu chứng chỉ tin học: Sinh viên nộp một trong hai loại sau:

  o   Loại 1: Sinh viên nộp 01 chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B quốc gia.

  o   Loại 2: Sinh nộp 02 chứng chỉ tin học ứng dụng.

  -         Đơn vị cấp chứng chỉ: Các chứng chỉ phải do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM tổ chức sát hạch và cấp.

  Các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES), Hiệu   trưởng  sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

  -         Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trình độ B có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.

  Các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có giá trị theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.

        Lưu ý:

  -         Trường hợp chưa được cấp chứng chỉ chính thức, sinh viên có thể nộp “Giấy chứng nhận tạm thời”, nộp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí.

  -         Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.

  -         Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ có thể nộp bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Khảo thí.    

  Nơi nhận:

  - Các Khoa;

  - Trang TTĐT của Trường;

  - Lưu: P.TC-HC, P. ĐT-KT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ

   

   

  (đã ký)

   

  Ths. Lê Thị Ngọc Thảo

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014
 •  

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           

  Số: 82 /TB-ĐKC-PĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2017

  THÔNG BÁO

  Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học

  đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014

   
   

   

   

    Căn cứ vào Thông báo 1309/TB-ĐKC ngày 20/07/2012 và Tờ trình về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khoá từ 2012;  Thông báo 1748/TB-ĐKC về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khóa từ 2013; Thông báo 719/TB-ĐKC ngày 26/03/2014 về việc rà soát thu nộp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch nộp online các chứng chỉ của sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2014 như sau:

  1.      Hình thức nộp chứng chỉ:

  Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn  tại mục Thông tin tốt nghiệp

  2.      Thời gian gia hạn nộp chứng chỉ online:

              Sinh viên nộp online các chứng chỉ: Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 29/06/2017.

  Lưu ý: Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên sẽ chờ thông báo trong đợt tiếp theo của Trường.

  3.   Quy định về chứng chỉ:

  Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 và Cao đẳng chính quy khóa 2014:

  -        Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh (riêng sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ B ngoại ngữ 2).

  -        Yêu cầu chứng chỉ tin học: Sinh viên nộp một trong hai loại sau:

  o   Loại 1: Sinh viên nộp 01 chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B quốc gia.

  o   Loại 2: Sinh nộp 02 chứng chỉ tin học ứng dụng.

  -         Đơn vị cấp chứng chỉ: Các chứng chỉ phải do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM tổ chức sát hạch và cấp.

  Các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES), Hiệu   trưởng  sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

  -         Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trình độ B có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.

  Các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có giá trị theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.

        Lưu ý:

  -         Trường hợp chưa được cấp chứng chỉ chính thức, sinh viên có thể nộp “Giấy chứng nhận tạm thời”, nộp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí.

  -         Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.

  -         Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ có thể nộp bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Khảo thí.    

  Nơi nhận:

  - Các Khoa;

  - Trang TTĐT của Trường;

  - Lưu: P.TC-HC, P. ĐT-KT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Ths. Lê Thị Ngọc Thảo

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:             /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè
  năm học 2016 – 2017 


   

  Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đăng ký học phần (ĐKHP) trong Học kỳ hè năm học 2016-2017, Trường thông báo về việc ĐKHP bổ sung, áp dụng cho bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:

  1.      Cách thức đăng ký học phần bổ sung

  -     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ à vào mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.

  -     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):          mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  2.      Thời hạn đăng ký học phần bổ sung

  -     Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 16/05 à18/05/2017.

  -     Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 19/05 à 25/05/2017.

  3.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  -     Từ ngày 22/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -     Sinh viên đóng học phí từ ngày 22/05 à 02/06/2017.

  -     Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -     SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  15/05 à 25/05/2017.

  4.      Triển khai thực hiện thông báo

  -     Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến sinh viên.

  -     Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký học phần bổ sung, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần bổ sung. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -     Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần bổ sung trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (đã ký)

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • QĐ sửa đổi quy chế học vụ số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06/04/2015
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc thay đổi cách đánh giá học phần theo Quy chế học vụ được sửa đổi
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014
 •  

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 819/TB-ĐKC-PĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017


  THÔNG BÁO

  Về việc nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin học

  đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014

   

   

    Căn cứ vào Thông báo 1309/TB-ĐKC ngày 20/07/2012 và Tờ trình về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khoá từ 2012;  Thông báo 1748/TB-ĐKC về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp áp dụng cho các khóa từ 2013; Thông báo 719/TB-ĐKC ngày 26/03/2014 về việc rà soát thu nộp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch nộp online các chứng chỉ của sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2014 như sau:

  1.      Hình thức nộp chứng chỉ:

  Sinh viên nộp online các chứng chỉ tại Website Phòng Đào tạo - Khảo thí: http://daotao.hutech.edu.vn  tại mục Thông tin tốt nghiệp

  2.      Thời gian nộp online  chứng chỉ:

              Sinh viên nộp online các chứng chỉ: Từ ngày 10/05/2017 đến ngày 24/05/2017.

  Lưu ý: Sinh viên nộp sau khoảng thời gian nêu trên sẽ phải nộp chứng chỉ online kèm đơn đề nghị xét tốt nghiệp online tại website Phòng Đào tạo – Khảo thí và được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo của Trường.

  3.   Quy định về chứng chỉ:

  Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 và Cao đẳng chính quy khóa 2014:

  -        Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh (riêng sinh viên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ B ngoại ngữ 2).

  -        Yêu cầu chứng chỉ tin học: Trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin, sinh viên nộp một trong hai loại sau:

  o   Loại 1: Sinh viên nộp 01 chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B quốc gia.

  o   Loại 2: Sinh viên nộp 02 chứng chỉ tin học ứng dụng.

  -         Đơn vị cấp chứng chỉ: Các chứng chỉ phải do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM tổ chức sát hạch và cấp.

  -         Riêng các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, UCLES…), sinh viên nộp bản photo có công chứng trực tiếp tại phòng Đào tạo – Khảo thí để Hiệu trưởng sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

  -         Thời hạn chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trình độ B có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp.

  Các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có giá trị theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.

        Lưu ý:

  -         Sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 2014  nếu mới có “Giấy chứng nhận tạm thời” thì nộp “Giấy chứng nhận tạm thời” trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí trong thời hạn nêu trên.

  -         Sinh viên các khóa cũ chưa nộp chứng chỉ có thể nộp bổ sung trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Khảo thí. 

  -         Chứng chỉ phải còn thời hạn giá trị theo quy định.

  Nơi nhận:

  - Các Khoa;

  - Trang TTĐT của Trường;

  - Lưu: P.TC-HC, P. ĐT-KT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ

    

  (đã ký)

    

  ThS. Lê Thị Ngọc Thảo

   

 • THÔNG BÁO về việc đổi phòng tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 • - Thời gian: 18/03/17 (sáng thứ Bảy);

  - Địa điểm: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

  • Quý thầy/cô tập huấn lần đầu tiên có mặt lúc 08:00 tại phòng B-13.05 (chuyển từ B-03.09 sang B-13.05);
  • Quý thầy/cô đã qua các đợt tập huấn trước có mặt lúc 10:00 tại phòng B-13.01.
 • THÔNG BÁO về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2016-2017 đợt 2
 • THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 124/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

  THÔNG BÁO


  Về việc cập nhật thông tin cá nhân 

  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016

   

  Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ
  thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định
  số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 như sau:

            1. Thời gian cập nhật thông tin

  - Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  20/02/2017 đến 03/3/2017.

            2. Quy trình cập nhật thông tin

  - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn
   
  --> Đăng nhập --> Sinh viên --> Cập nhật thông tin cá nhân.

  - Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

  - Lưu thông tin đã cập nhật.

            3. Quy định về cập nhật thông tin

  - Mỗi sinh viên phải tự đăng nhậpchịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).

  - Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).

  - Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ
  đã nộp
  , sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng, Cô Trang).

  - Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.

   

  Nơi nhận:

         - Các Khoa, Viện;

         - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.

   TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

   

  (Đã ký)

   

   

  Lê Thị Ngọc Thảo

   

   

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 3084/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

   
   

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học
  2016-2017 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

  1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

   

  2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  -        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


  3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

  a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

  -        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy các Khóa 2015 trở về trước: Từ ngày 05/12 – 09/12/2016.

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016: Từ ngày 10/12 –13/12/2016.

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ VLVH: Từ ngày 15/12 – 19/12/2016.

  -        Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký học phần: ngày 22/12/2016.

  -        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy:
  Từ ngày 22/12-24/12/2016, hình thức đăng ký qua mạng.

  b) Đăng ký học vượt

  Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký học phần chính thức từ ngày
  05/12 - 19/12/2016.

  4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

  a)     Hủy đăng ký học phần

  -        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân trên tài khoản ĐKHP theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

  -        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

  -        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 28/12/2016 – 10/01/2017.

  b)     Rút đăng ký học phần

  -        Phòng Đào tạo giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua email hoặc qua phiếu của sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (theo mẫu Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký). Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

  -        Thời hạn rút đăng ký học phần: 13/02 – 05/03/2017.

  5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Từ 28/12 đến 03/01/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 từ ngày 03/01-13/01/2017.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  ·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 3 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank)

  ·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

  TK: 102 010 000 100 452  tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

  Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh  Sài Gòn;

  Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  03/01-13/01/2017.

  6.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

  -        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

  -        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký) 

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 3085/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

   
   

   

  Trường thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học với các mốc thời gian cụ thể như sau:

  -        Học kỳ 2 năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 13/02/2017,  được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:

  ·        Đợt A học từ Tuần 24 đến Tuần 31 (13/02/2017 – 09/04/2017), thi Tuần 32, 33 (10/04 – 23/04/2017).

  ·        Đợt B học từ Tuần 34 đến Tuần 42 (24/04/2017 – 25/06/2017),  thi Tuần 43, 44 (26/06 – 09/07/2017).

  -        Riêng các sinh viên học học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa thông báo đến sinh viên).

  -        Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2/2016-2017 như sau (Phòng Đào tạo không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):

  ·        Ngày Hội trại truyền thống Hutech: 01, 02/04/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).

  ·        Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 06/04/2017 (Thứ Năm).

  ·        Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động: 29, 30/04, 01, 02/05/2017 (Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba)./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký) 

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

   

 • Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
 • Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:

    http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuFileTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSoTotNghiep

   Lưu ý

   

   - Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú thì liên hệ phòng Đào tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu.

   - Sinh viên ký xác nhận thông tin tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo vào giờ hành chính. (bộ phận hồ sơ không trực tối).

  - Sinh viên vui lòng nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo trước ngày 30/10/2016. ( Sinh viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được nhận bằng chính thức).

  - Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin bổ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về Phòng Đào tạo trước ngày 30/10/2016: gặp cô Hoàng hoặc cô Quỳnh.

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH