Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 1
 • Thông báo về kết quả chuyển ngành bậc ĐH chính quy khóa 2019
 • Sinh viên đã nộp đơn xin chuyển ngành lưu ý:

  + Xem kết quả theo đường link: http://xemdiem.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-chuyen-nganh.htm

  + Ghi nhớ mã số sinh viên và mã lớp mới để sử dụng trong suốt quá trình học.

  + Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo - Khảo thí hoặc số điện thoại (028) 3512 0782 (gặp thầy Thân).

  Chúc các bạn một năm học mới thành công!

   

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 3 năm học 2018-2019 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 •  Vui lòng xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Vui lòng xem thông báo tại file đính kèm.

 • Thông báo về việc tổ chức tập huấn Cán bộ tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019
 • Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí HK hè năm học 2018-2019
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2018-2019 đợt 2
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ học kì 1 năm học 2018 - 2019
 •  Xem thông báo chi tiết tại file đính kèm!

 • THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TẠM NGHỈ HK 2 (2018 - 2019)
 •  Sinh sinh xem thông báo tại file đính kèm

 • Thông báo về việc đăng ký coi thi Học kỳ 1B năm học 2018-2019 từ 13.01.19 đến 24.01.19
 • Địa điểm thi:
  - 475A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM liên hệ cô Huỳnh Thảo Nguyên (SĐT: 028 22477141 ).
  - Khu Công nghệ cao Quận 9, Tp.HCM liên hệ thầy Nguyễn Minh Đăng (SĐT: 098 740 8169).
  Thời gian đăng ký:
  - CBCT mời ngoài: từ nay đến hết ngày 03.01.19.
  - CB-CNV-GV cơ hữu: 
  • Lịch thi từ 13.01.19 đến 20.01.19: đăng ký đến hết ngày 06.01.19.
  • Lịch thi từ 21.01.19 đến 24.01.19: đăng ký đến hết ngày 13.01.19.
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2018-2019 đợt 1
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khoá 2018 - đợt 1 (Đợt xem kết quả ngày 20/07/2018.)
 • Kết quả chuyển ngành bậc Đại học chính quy khoá 2018 - đợt 1 (Đợt xem kết quả ngày 20/07/2018.). xem tại đây.

 • Thông báo Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 831/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

  THÔNG BÁO

  Về việc cập nhật thông tin cá nhân

  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017

   

  Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và Khóa 2017 như sau:

            1. Thời gian cập nhật thông tin

  - Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  02/04/2018 đến 20/4/2018.

            2. Quy trình cập nhật thông tin

  - Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn  Đăng nhập  Thông tin sinh viên.

  - Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

  - Lưu thông tin đã cập nhật.

            3. Quy định về cập nhật thông tin

  - Mỗi sinh viên phải tự đăng nhậpchịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).

  - Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).

  - Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ đã nộp, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng).

  - Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.

   

  Nơi nhận:

         - Các Khoa, Viện;

         - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.

   TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
   

  (Đã ký)

  Lê Thị Ngọc Thảo

   

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 2
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  2928/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   
   

   

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học
  2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai như sau:

  1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

   

  2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  -        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


  3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

  a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

  -        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

  ·      Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 04/12 – 07/12/2017.

  ·      Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 06/12 – 09/12/2017.

  ·      Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 08/12 – 12/12/2017.

  ·      Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 11/12 – 14/12/2017.

  ·      Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 13/12 – 16/12/2017.

  ·      Đợt 6: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 15/12 – 19/12/2017.

  ·      Đợt 7: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy từ Khóa 2014 trở về trước: từ ngày 18/12 – 21/12/2017.

  ·      Đợt 8: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015, 2016, 2017 Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt-Nhật ; ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai : từ ngày 20/12 – 23/12/2017.

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo-Khảo thí/ Mục Đăng ký học phần: ngày 26/12/2017.

  -        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 28/12/2017 – 02/01/2018, hình thức đăng ký qua mạng.

  b) Đăng ký học vượt

  Sinh viên xem Chương trình đào tạoDanh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Nếu cần được tư vấn thêm về chương trình đào tạo, sinh viên vui lòng liên hệ tại Khoa quản lý sinh viên.


  4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

  a)     Hủy đăng ký học phần

  -        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân thông qua việc gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

  -        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

  -        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 04/01 – 13/01/2018.

  -        Hình thức hủy đăng ký học phần: qua email.

  b)     Rút đăng ký học phần

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua emai. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

  -        Thời hạn rút đăng ký học phần: 26/02 – 16/03/2018.

  5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Từ ngày 05/01/2018: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì sinh viên cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Thời hạn đóng học phí Học kỳ 2: từ ngày 08/01 – 19/01/2018.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  ·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 4 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank) và Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) theo chi tiết sau:

  ·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

  TK: 112 000 005 193  tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

  Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank - Chi nhánh  Sài Gòn;

  Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

  Hoặc TK: 3151 000 109 9999 tại BIDV- Chi nhánh Phú Nhuận TP HCM.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  08/01 – 19/01/2018.

  6.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

  -        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

  -        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

    (Đã ký) 

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  2927/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   
   

   

   

  Trường thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai với các mốc thời gian cụ thể như sau:

  -        Học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 26/02/2018,  được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:

  ·        Đợt A học từ Tuần 26 đến Tuần 33 (26/02 – 22/04/2018), thi Tuần 34, 35 (23/04 – 06/05/2018).

  ·        Đợt B học từ Tuần 36 đến Tuần 43 (07/05 – 01/07/2018),  thi Tuần 44, 45 (02/07 – 15/07/2018).

  -        Riêng các sinh viên học học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa thông báo đến sinh viên).

  -        Các ngày nghỉ lễ trong Học kỳ 2/2017-2018 như sau (Phòng Đào tạo - Khảo thí không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):

  ·        Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 25/04/2018 (Thứ Tư).

  ·        Ngày Giải phóng và Quốc tế Lao động: 28,29,30/04, 01/05/2018 (Thứ Bảy, CN, Thứ Hai, Thứ Ba).

  ·        Hội Trại truyền thống Hutech: 31/03, 01/04/2018 (Thứ Bảy, CN).

  Các lớp ĐH, CĐ chính quy được nghỉ học để tham gia Hội trại. Các lớp ĐH LT, VB 2 vẫn học bình thường.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   (Đã ký) 

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2017-2018 đợt 1
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH