Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm

 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt A năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2020-2021 đợt 1
 • Thông báo về việc thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt B và Học kỳ 3 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020
 •  Vui lòng xem file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2019-2020 đợt 2
 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kém!

 • THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.
 •  Vui lòng xem thông báo theo file đính kèm!

 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa.
 •  Vui lòng xem thông báo theo file đính kèm

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH