Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo về việc đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 đợt B năm học 2021-2022
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện chứng chỉ (chứng nhận) ngoại ngữ để xét tốt nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần Vovinam 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến (Học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022)
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi phụ Học kỳ 2 - Đợt B và Học kỳ 3 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học lại học phần Quốc phòng và an ninh 3, 4 và Vovinam 3 Học kỳ 3 năm học 2020-2021 (dành cho sinh viên năm cuối)
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt B năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • QĐ Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức đánh giá KQHT đối với các học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ hè (Học kỳ phụ) năm học 2020 – 2021
 • Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm

 • Thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi năm học 2020-2021 đợt 3
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm

 • Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH