Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo khẩn về việc sinh viên khóa 2008 hạn chế vào trường sau khi đi học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Quân khu 7
 • Thông báo số 3 Về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên ĐH, CĐ, TCCN hệ chính qui Khóa 2008
 • Thông báo số 2 Về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên ĐH, CĐ, TCCN hệ chính qui Khóa 2008
 • Thông báo về kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2, kế hoạch học lại và kế hoạch xét học vụ năm học 2008 - 2009
 • Thông báo về kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính qui Khóa 2008
 • Thông báo Về việc Tổ chức thi các học phần vừa có lý thuyết vừa có thực hành
 • Thông báo về thời hạn trả nợ tốt nghiệp
 • Thông báo về thời hạn trả nợ các môn học của các khóa
 • Thông báo về việc giải quyết học vụ đối với sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy chuyển chương trình đào tạo từ hệ niên chế sang hệ tín chỉ
 • Thông báo về việc thi lần 2 học kỳ I năm học 2008 - 2009 đối với bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2008 đào tạo theo học chế tín chỉ
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2008 – 2009 Khóa 2008 đại học, cao đẳng hệ chính qui dành cho các Khoa, trừ bậc Đại học Khoa QTKD
 • Thông báo về việc triển khai kế hoạch thi lần 2 và học lại của học kỳ I năm học 2008-2009 Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính quy
 • Thông báo về kế hoạch tổ chức đào tạo Khóa 2008 Học kỳ II 2008 - 2009
 • Thông báo về các môn học điều kiện để được tốt nghiệp ĐH - CĐ chính quy
 • Thông báo nộp hình làm thẻ sinh viên khóa 08
 • Thông báo về việc tổ chức học lại môn Kinh tế chính trị và Triết học Mác - Lênin trong học kỳ I năm học 2008-2009
 • Thông báo về việc triển khai đánh mã số sinh viên, học sinh theo quy định của Bộ
 • Thông báo Về việc triển khai kế hoạch Giáo dục quốc phòng tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ (15/08/2008)
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIỜ HỌC
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 744/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10  năm  2008

                                                                                               
  THÔNG BÁO
  Về việc điều chỉnh giờ học
   

  Để phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và đảm bảo có thời gian nghỉ trưa hợp lý cho sinh viên có giờ học vào 2 buổi trong ngày, Nhà trường thông báo điều chỉnh giờ học trong toàn Trường như sau:

  TIẾT

  BUỔI

  HỆ NIÊN CHẾ

  HỆ TÍN CHỈ

  Sáng

  06h45 – 07h30

  06h45 – 07h35

  07h30 – 08h15

  07h35 – 08h25

  08h25 – 09h10

  08h35 – 09h25

  4

  09h15 – 10h00

  09h30 – 10h20

  5

  10h10 – 10h55

  10h30 – 11h20

  10h55 – 11h40

  11h20 – 12h10

  Chiều

  13h00 – 13h45

  13h00 – 13h50

  8

  13h45 – 14h30

  13h50 – 14h40

  9

  14h40 – 15h25

  14h50 – 15h40

  10

  15h30 – 16h15

  15h45 – 16h35

  11

  16h20 – 17h05

  16h40 – 17h30

  12

  Tối

  17h45 – 18h30

  17h45 – 18h35

  13

  18h30 – 19h15

  18h40 – 19h30

  14

  19h25 – 20h10

  19h40 – 20h30

  15

  20h10 – 20h55

   

  Việc điều chỉnh giờ học được thực hiện kể từ ngày 13/10/2008 tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trường.
  Đề nghị các đơn vị và bộ phận phục vụ đào tạo sắp xếp, bố trí cán bộ và phân công ca trực hợp lý để đảm bảo công tác đào tạo của Trường.
  Các đơn vị có trách nhiệm phổ biến thông báo này cho toàn thể CB-GV-NV, sinh viên – học sinh toàn Trường biết và thực hiện./.


  Nơi nhận:
  - Các đơn vị;
  - Đưa lên web;
  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  TS. Lưu Thanh Tâm

 • THÔNG BÁO VỀ THẺ SINH VIÊN - HỌC SINH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
  PHÒNG ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 11 / TB-ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm  2008

  THÔNG BÁO
  Về thẻ sinh viên – học sinh
   

  Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc qui định sinh viên – học sinh (SV-HS) vào Trường phải đeo thẻ SV-HS, Phòng Đào tạo thông báo về việc làm thẻ SV-HS và thẻ tạm cho SV-HS như sau:

  1. SV-HS mới trúng tuyển nhập học vào Trường sẽ sử dụng thẻ tạm cho đến khi được làm thẻ liên kết (vừa là thẻ SV vừa là thẻ ATM).
  2. SV-HS đã được cấp thẻ liên kết, nếu làm mất thẻ thì tự liên hệ với Ngân hàng Công thương TP. HCM (Chi nhánh 93-95 Hàm Nghi, Quận 1) để làm lại thẻ liên kết mới. Trong thời gian chờ có thẻ mới, SV-HS sử dụng thẻ tạm để vào Trường.
  3. SV-HS năm cuối hoặc các Khóa cũ không làm thẻ liên kết, nếu bị mất thẻ SV-HS Trường đã cấp thì sử dụng thẻ tạm để vào Trường.
  4. Việc làm thẻ liên kết cho SV-HS khóa mới sẽ được tập trung thực hiện mỗi học kỳ 1 lần. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể về từng đợt làm thẻ, sẽ không giải quyết thu hình làm thẻ nếu không đúng đợt làm thẻ tập trung.
  5. Việc cấp thẻ tạm cho SV-HS theo qui định chung của Trường: Khoa, Trung tâm chịu trách nhiệm cấp thẻ tạm cho SV-HS thuộc đơn vị mình quản lý.
  6. Qui định màu thẻ tạm của SV-HS phân biệt theo bậc, hệ đào tạo như sau:
   • Đại học hệ chính qui         : thẻ màu xanh ngọc;
   • Đại học văn bằng 2           : thẻ màu xanh chuối;
   • Đại học hệ VHVL             : thẻ màu xanh da trời;
   • Đại học hệ liên thông        : thẻ màu hồng;
   • Cao đẳng hệ chính qui      : thẻ màu vàng;
   • Trung cấp – Dạy nghề       : thẻ màu trắng (sau này sẽ thay bằng một màu khác)./.

  Nơi nhận:

  • Các Khoa;
  • TB cho SV;
  • Đưa lên web;
  • Lưu: P. ĐT.

  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký) 

  Lê Vũ Hương Giang

     11    12    13    14    15    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH