Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo về lịch thi và về việc phát giấy báo dự thi tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Trung cấp - Đại học năm 2010 - Đợt 2 (Ngày thi 13 và 14/11/2010)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2010

   

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ VỀ VIỆC PHÁT GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH ĐH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP – ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỢT 2

   

  I. VỀ LỊCH THI:

  Ngày thi: ngày 13 và 14/11/2010, cụ thể như sau:

  - Hệ vừa làm vừa học:

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Khối A

  Khối D1

  Thứ Bảy

  13/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Vật lý (TN)

  Văn (TL)

  Chiều (Từ 13h30)

  Hóa học (TN)

  Anh văn (TN)

  Chủ nhật

  14/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Toán (TL)

  Toán (TL)

  HÌNH THỨC THI

  - Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm.

  - Toán, Văn: Thi tự luận.

    Tự luận (TL): 180 phút; Trắc nghiệm (TN): 90 phút.

   

  - Liên thông Trung cấp – Cao đẳng, Trung cấp – Đại học:

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Thứ Bảy

  13/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Tin học cơ bản

  Chiều (Từ 13h30)

  Anh Văn cơ bản

  Chủ Nhật

  14/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Chuyên ngành

  HÌNH THỨC THI

  - Tin học cơ bản,  Anh văn cơ bản: Thi trắc nghiệm.

  - Chuyên ngành: Thi trắc nghiệm và tự luận.

    Tự luận (TL): 120 phút; Trắc nghiệm (TN): 90 phút.

   

  II. VỀ VIỆC PHÁT GIẤY BÁO DỰ THI:

  Để tránh tình trạng giấy báo dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện, Nhà trường tổ chức phát giấy báo dự thi trực tiếp cho thí sinh từ ngày 05/11/2010 đến trước ngày thi. Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên hệ trực tiếp Văn phòng hỗ trợ học vụ thuộc Phòng đào tạo của trường để nhận, khi đến đem theo biên nhận lúc nộp hồ sơ.

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

 • Thông báo nghỉ học tại Cơ Sở Ung Văn Khiêm - buổi chiều thứ 4 ngày 3/11/2010
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2010-2011
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo điều chuyển lớp cho một số sinh viên khóa 2010 - Các Ngành
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Quyết định V/v công nhận danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 được miễn học và tích lũy các học phần tiếng Anh cơ bản (có danh sách kèm theo)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc chuyển lớp sinh viên bậc Đại học chính quy khóa 2010 - ngành Tiếng Anh
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo hủy lớp 10CKT07 và 10DXD07 và danh sách sinh viên chuyển sang lớp mới kèm theo (Khóa 2010)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo kết quả chuyển ngành và danh sách sinh viên chuyển ngành khóa 2010 (NV1,2 nhập học)
 • Sinh viên xem danh sách trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc gia hạn đăng ký học lại học kỳ I năm học 2010-2011 dành cho các sinh viên năm cuối
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc tổ chức học trả nợ các học phần 'Lý luận chính trị' dành cho các sinh viên hệ niên chế trong học kỳ I năm học 2010-2011
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 790/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 9 năm  2010

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức học trả nợ các học phần Lý luận chính trị
  dành cho các sinh viên hệ niên chế trong học kỳ I năm học 2010 - 2011

   

  Căn cứ nhu cầu học trả nợ của sinh viên hệ niên chế đối với một số học phần Lý luận chính trị hiện tại Nhà trường không còn mở lớp mà đã được thay thế bằng môn học mới, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học trả nợ cho sinh viên như sau:

  1.       Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo chương trình mới, bao gồm các học phần Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, được phân bổ như sau:

  -        Học phần Triết học                                : 2 tín chỉ (30 tiết);

  -        Học phần Kinh tế chính trị                     : 2 tín chỉ (30 tiết);

  -        Học phần CNXHKH                               : 1 tín chỉ (15 tiết).

  Sinh viên còn nợ học phần nào thì đóng học phí học lại theo số tín chỉ của học phần đó.

  2.       Qui trình đăng ký học trả nợ các học phần thuộc môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong học kỳ I năm học 2010 – 2011 như sau:

  -        Sinh viên liên hệ Khoa Lý luận chính trị (cô Phương Anh) để đăng ký học lại học phần còn nợ (vào một Danh sách chung). Thời hạn đăng ký từ ngày ra thông báo đến 10h30 ngày 25/09/2010.

  -        Khoa Lý luận chính trị chuyển Danh sách sinh viên đã đăng ký cho Phòng Đào tạo ngay khi kết thúc thời hạn đăng ký học lại. Phòng Đào tạo đăng ký trên phần mềm cho sinh viên. Sinh viên đến Phòng Kế hoạch – Tài chính đóng học phí, thời hạn từ ngày 27/09/2010 đến 11h00 ngày 02/10/2010.

  -        Sinh viên tự xem thời khóa biểu tại website Phòng Đào tạo tìm lớp có môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong học kỳ 1 năm học 2010-2011 phù hợp với thời khóa biểu cá nhân để theo học (đúng học phần còn nợ).

  3.       Cuối học kỳ I, Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch thi riêng cho số sinh viên này. Sinh viên xem lịch thi tại website Phòng Đào tạo hoặc liên hệ Khoa Lý luận chính trị. Sinh viên sẽ được thi bằng đề thi riêng dành cho học phần đăng ký trả nợ, với thời lượng thi tương ứng với số tín chỉ của học phần trả nợ.

  4.       Điểm thi kết thúc học phần là điểm học phần của sinh viên, không tính điểm quá trình đối với các trường hợp trả nợ này.

  5.       Kể từ học kỳ II năm học 2010 – 2011 trở về sau, sinh viên còn nợ các học phần Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, CNXHKH theo chương trình niên chế phải theo học trả nợ toàn bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tín chỉ)./.

  Nơi nhận:

  - Các Khoa, Ban;

  - Phòng KH-TC;

  - Thông báo cho SV;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 789/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm  2010

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011

   


   

  Ngày 31 tháng 08 năm  2010, Nhà trường đã có thông báo số 724/TB-ĐKC về việc đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011. Tuy nhiên, thực tế một số sinh viên vẫn chưa tiếp cận thông tin về đăng ký học lại, không đọc kỹ thông tin hướng dẫn và chưa thực hiện đăng ký học lại online. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Trường thông báo điều chỉnh thời hạn đăng ký học lại và đóng học phí học lại như sau:

  1.      Thời hạn đăng ký học lại dành cho những sinh viên chưa thực hiện đăng ký

  Sinh viên tiếp tục đăng ký học lại từ ngày 19/9/2010 à 16h30 ngày 22/9/2010.

  2.      Hình thức đăng ký học lại

  -        Đăng ký qua mạng theo địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §         Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  §         Mật khẩu mặc định (password):  ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690.

  -        Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình.

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký môn học tại trang đăng ký môn học và Thông báo số 713/TB-ĐKC ngày 27/08/2010 về việc tổ chức học lại  tại website Phòng Đào tạo/ mục Thông báo trước khi thực hiện đăng ký.

  3.      Thời hạn đóng học phí

  -        Những sinh viên đã đăng ký học lại thành công: Từ ngày 20/9/2010 à 02/10/2010.

  -        Những sinh viên đăng ký học lại từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2010 sẽ đóng học phí từ ngày 23/9/2010 à 02/10/2010.

  Sinh viên đã đăng ký học lại qua mạng, nếu không đóng học phí đúng thời hạn quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách và không được dự thi kết thúc học phần.

  Để thuận tiện cho sinh viên trong việc đăng ký học lại, đề nghị các Khoa khẩn trương nộp danh mục các học phần thay thế và học phần tương đương (có mã môn học) về Phòng Đào tạo và thông báo cho sinh viên biết.

  Đề nghị các Khoa, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp cùng phối hợp và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng thông báo này./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  (Đã ký)

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ I năm học 2010-2011
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 724/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm  2010

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2010-2011

   Ngày 27  tháng 08 năm  2010, Nhà trường đã có thông báo số 713/TB-ĐKC về việc tổ chức học lại. Nay, Trường thông báo cụ thể về các mốc thời gian đăng ký học lại và đóng học phí học lại trong học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng cho các bậc, hệ:
  đại học, cao đẳng hệ chính quy ban ngày (niên chế và tín chỉ) và các hệ buổi tối: đại học, cao đẳng hệ chính quy liên thông, bằng hai, vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:

  1.      Thời hạn đăng ký học lại

  Tuần 1 và tuần 2 của học kỳ, từ ngày 06/9/2010 à 11h00 ngày 18/09/2010.

  2.      Hình thức đăng ký học lại

  -        Đăng ký qua mạng theo địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §         Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  §         Mật khẩu mặc định (password):  ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690.

  -        Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình.

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký môn họcThông báo số 713/TB-ĐKC ngày 27/08/2010 về việc tổ chức học lại trước khi thực hiện đăng ký.

  3.      Thời hạn đóng học phí

  Từ ngày 20/9/2010 à 02/10/2010.

  Sinh viên đã đăng ký học lại qua mạng, nếu không đóng học phí đúng thời hạn quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách và không được dự thi kết thúc học phần./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

   

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp chính trị (ngày thi 04/09/2010)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Danh sách phòng thi tốt nghiệp chuyên ngành ĐH, CĐ, thi lại (ngày thi 28/08/2010)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Danh sách thi lại tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy (thi ngày 21/08/2010)
 • Sinh viên xem trên file đính kèm!

 • Danh sách thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 2008 (thi ngày 21/08/2010)
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Danh sách thi tốt nghiệp chính thức các ngành bậc ĐH, CĐ (ngày thi 21/08/2010)
 • Xem trên file đính kèm!

 • Thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa dành cho tân sinh viên mới nhập học hệ Đại học chính quy hình thức liên thông từ Cao đẳng (nhập học từ 29/07 đến 05/08/2010)
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Hướng dẫn sinh viên ĐH 09 Nhóm 2 đi học môn Giáo dục quốc phòng ngày 26-07-2010
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm

 • Thông báo Về kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ chính qui Khóa 2009 (Đại học và Cao đẳng)
 •    11    12    13    14    15    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH