Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo thời hạn trả nợ môn học năm học 2010-2011 đối với các khóa (tính theo năm nhập học thể hiện trên mssv) áp dụng theo quy chế đào tạo
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 2010 Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2010-2011
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  01/TKB_ĐT

  V/v điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy, học kỳ 2, năm học 2010-2011

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011

   

  THÔNG BÁO

  Theo thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011 đã công bố môn giáo dục thể chất khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy bắt đầu học vào tuần 33 ngày 18.04.2011. Nay, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu như sau: Môn GDTC sẽ bắt đầu học từ tuần 31 ngày 04.04.2011. Thời gian và địa điểm học cụ thể như sau:

  BẬC ĐẠI HỌC: Bắt đầu từ ngày 28.03.2011 đến 19.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 30->41

  BẬC CAO ĐẲNG: Bắt đầu từ ngày 04.04.2011 đến 26.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 31->42

  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (ĐIỀN KINH)(60 tiết). Địa điểm: CLB Bóng đá Khánh Hội – Địa  chỉ: Số 9 – Đường 48 – P. 3 – Quận 4 – Tp. HCM.

  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BÓNG CHUYỀN)(60 tiết). Địa điểm: Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh – Địa chỉ: 08 – Phan Đăng Lưu – P. 14 - Quận Bình Thạnh – Tp. HCM.

  BUỔI SÁNG: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 45 (5 tiết).

  BUỔI CHIỀU: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 15 (5 tiết).

  • Đề nghị các khoa lưu ý thông báo cho Giảng viên và sinh viên được biết.

                                                                                                                   

  NGƯỜI LẬP BẢNG                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

                                                                                                                   

   

   

 • Thông báo Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung - Đợt 2)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 226/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm  2011

                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên
  cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung – đợt 2)


   

  Vừa qua, nhà trường phối hợp với Ngân hàng Công thương (VietinBank) làm thẻ sinh viên (thẻ liên kết có chức năng là thẻ ATM) cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2010 và đã phát thẻ cho các sinh viên có hình chụp đạt yêu cầu. Trường cũng đã tổ chức một đợt chụp hình bổ sung cho những sinh viên chưa có thẻ vào tháng 12/2010. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa chụp hình làm thẻ hoặc có thẻ bị sai thông tin. Nay, Trường thông báo:

  Những sinh viên chưa có thẻ (hoặc đã có thẻ nhưng bị ghép sai hình) sắp xếp thời gian đi chụp hình làm thẻ.

  -        Địa điểm: Phòng U08.01, Cơ sở Ung Văn Khiêm.

  -        Thời gian: Từ 16/03 à 18/03/2011 (dành cho sinh viên ĐH. Sinh viên CĐ sẽ có thông báo sau).

  Sáng từ 8h00 à 11h30, chiều từ 13h30 à 16h30.

  Khi đi chụp hình, sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên tạm và chứng minh nhân dân (bản chính và 1 bản sao không cần công chứng – rõ số và ngày cấp)./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

   

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo v/v học các môn điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, từ Cao đẳng lên Đại học Khóa 2009 (09H*, 09LC*)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo chụp hình làm thẻ sinh viên bổ sung cho sinh viên các lớp liên thông, bằng 2, vừa làm vừa học nhập học đợt 2 - năm 2010
 • THÔNG BÁO

   

   

  Nhà Trường tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên bổ sung cho sinh viên các lớp liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học khóa 2010 - đợt 2 chưa được chụp hình làm thẻ

   

   

   

   Sinh viên sắp xếp để được chụp hình làm thẻ theo lịch trên. 

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  Vào 3 ngày 21/02/2011, 22/02/2011 và 23/02/11: từ 17h00 đến 18h00 tại Phòng U03.04.

 • Thông báo thay đổi phòng học (cho các khóa) và phòng thi (cho khóa 2010) ở trụ sở chính Điện Biên Phủ và cơ sở Ung Văn Khiêm (từ ngày 14/02/2011)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Thông báo về kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy khóa 2010
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy - học tập và thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 đối với sinh viên Cao đẳng hệ chính quy khóa 2010
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về thời hạn giá trị của các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng của Trường
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1267/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm  2010

                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên
  cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung)

   
   

  Vừa qua, nhà trường phối hợp với Ngân hàng Công thương (VietinBank) làm thẻ sinh viên (thẻ liên kết có chức năng là thẻ ATM) cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2010 và đã phát thẻ cho các sinh viên có hình chụp đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay còn một số sinh viên có hình chụp chưa đạt yêu cầu để làm thẻ và một số sinh viên nhập học trễ chưa chụp hình làm thẻ. Nay, Trường thông báo:

  1.      Khoa phát thẻ sinh viên cho các sinh viên đã có thẻ.

  2.      Những sinh viên chưa có thẻ (hoặc đã có thẻ nhưng bị ghép sai hình) sắp xếp thời gian đi chụp hình làm thẻ.

  Địa điểm: Phòng U03.01, Cơ sở Ung Văn Khiêm.

  Thời gian: Từ 21/12/2010 đến 27/12/2010 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

  Sáng từ 8h00 à 11h30, chiều từ 13h30 à 16h30.

  Khi đi chụp hình, sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên tạm và chứng minh nhân dân (bản chính và 1 bản sao không cần công chứng – rõ số và ngày cấp).

  Sinh viên phải nhớ mã số sinh viên của mình (xem trong Biên nhận hồ sơ nhập học).

  3.      Sau thời gian này, sinh viên phải tự liên hệ với Ngân hàng Công thương (VietinBank) Chi nhánh 1 – TP. HCM (165 – 169 Hàm Nghi, Quận 1) để làm thẻ./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

  (Đã ký)

   

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo V/v giải quyết các trường hợp bị trùng lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1230/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm  2010

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v giải quyết các trường hợp bị trùng lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011


              Hiện nay, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi học kỳ I năm học 2010-2011. Có một số sinh viên đăng ký học lại với khóa sau bị trùng lịch thi giữa các môn chính khóa với các môn học lại. Phòng Đào tạo thông báo hướng giải quyết cho sinh viên như sau:

  1.      Đối với các lớp ban ngày (ĐH, CĐ hệ chính quy)

  a)      SV hệ niên chế học lại với hệ tín chỉ, nếu trùng lịch thi cần ưu tiên thi các môn của hệ tín chỉ vì chỉ có 1 kỳ thi học kỳ. SV làm đơn xin hoãn thi các môn của hệ niên chế bị trùng lịch, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho SV thi lần 2 tính điểm lần 1.

  b)     SV hệ tín chỉ:

  §         Sinh viên xem lịch thi học kỳ I, nếu trong lịch thi có buổi thi cùng một học phần (cùng mã môn học) của nhóm thi khác không bị trùng lịch, sinh viên làm đơn xin chuyển buổi thi, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi ít nhất 5 ngày làm việc. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho sinh viên được chuyển nhóm thi.

  §         Trường hợp không có nhóm thi khác để chuyển buổi thi, SV làm đơn xin nhận điểm I đối với học phần bị trùng lịch thi theo đúng quy định tại Quy chế học vụ.

  Trích Quy chế học vụ (Mục 2, Điều 26):

  “...Các trường hợp được xử lý điểm I:

  - Trường hợp 1: Vắng thi có phép do trùng lịch học, lịch thi hay được Trường cử đi tham dự các kỳ thi Olympic, các chuyên đề ngắn hạn, các hoạt động đoàn thể, xã hội,… thì sinh viên phải làm đơn đề nghị được nhận điểm I ngay khi sự việc phát sinh kèm theo các xác nhận cần thiết, không trễ hơn ngày xin được vắng thi.

  - Trường hợp 2: Vắng thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tan nạn…) thì sinh viên phải nộp đơn hoặc nhờ người khác nộp đơn cho Phòng Đào tạo, kèm theo các hồ sơ minh chứng hợp lý, trong vòng 5 ngày tính từ ngày vắng thi (chỉ tính ngày làm việc). Quá thời hạn trên, sinh viên không được xem xét ghi điểm I.

   Trong thời hạn 1 năm học kế tiếp, sinh viên có điểm I phải theo dõi lịch học, lịch thi học phần để đăng ký xóa điểm I. Quá thời hạn 1 năm, nếu sinh viên vẫn chưa có điểm đánh giá học phần, điểm I sẽ tự động được chuyển thành điểm F.”

  §         Trường hợp sinh viên không muốn nhận điểm I, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần bị trùng lịch thi, Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho sinh viên rút học phần, sinh viên được hoàn trả lại học phí của học phần này. Thời hạn làm đơn xin rút học phần bị trùng lịch thi đến hết ngày 25/12/2010.

  2.      Đối với các lớp buổi tối

  Nếu bị trùng lịch thi, sinh viên làm đơn xin hoãn thi lần 1, nộp về Phòng Đào tạo trước ngày thi. Phòng Đào tạo sẽ giải quyết cho SV thi lần 2 tính điểm lần 1./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

   

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2010-2011 đối với các lớp ban ngày
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2010-2011 đối với các lớp buổi tối
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo Về việc nghỉ học và chuyển phòng thi tại cơ sở Điện Biên Phủ ngày 28/11/2010
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về lịch thi và về việc phát giấy báo dự thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng - Đại học và Văn bằng 2 năm 2010 - Đợt 2 (mới cập nhật lại)
 • Có thay đổi một số thông tin, thí sinh xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về lịch thi và về việc phát giấy báo dự thi tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Trung cấp - Đại học năm 2010 - Đợt 2 (Ngày thi 13 và 14/11/2010)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2010

   

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ VỀ VIỆC PHÁT GIẤY BÁO DỰ THI TUYỂN SINH ĐH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP – ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỢT 2

   

  I. VỀ LỊCH THI:

  Ngày thi: ngày 13 và 14/11/2010, cụ thể như sau:

  - Hệ vừa làm vừa học:

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Khối A

  Khối D1

  Thứ Bảy

  13/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Vật lý (TN)

  Văn (TL)

  Chiều (Từ 13h30)

  Hóa học (TN)

  Anh văn (TN)

  Chủ nhật

  14/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Toán (TL)

  Toán (TL)

  HÌNH THỨC THI

  - Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm.

  - Toán, Văn: Thi tự luận.

    Tự luận (TL): 180 phút; Trắc nghiệm (TN): 90 phút.

   

  - Liên thông Trung cấp – Cao đẳng, Trung cấp – Đại học:

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Thứ Bảy

  13/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Tin học cơ bản

  Chiều (Từ 13h30)

  Anh Văn cơ bản

  Chủ Nhật

  14/11/2010

  Sáng (Từ 7h00)

  Chuyên ngành

  HÌNH THỨC THI

  - Tin học cơ bản,  Anh văn cơ bản: Thi trắc nghiệm.

  - Chuyên ngành: Thi trắc nghiệm và tự luận.

    Tự luận (TL): 120 phút; Trắc nghiệm (TN): 90 phút.

   

  II. VỀ VIỆC PHÁT GIẤY BÁO DỰ THI:

  Để tránh tình trạng giấy báo dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện, Nhà trường tổ chức phát giấy báo dự thi trực tiếp cho thí sinh từ ngày 05/11/2010 đến trước ngày thi. Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên hệ trực tiếp Văn phòng hỗ trợ học vụ thuộc Phòng đào tạo của trường để nhận, khi đến đem theo biên nhận lúc nộp hồ sơ.

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

 • Thông báo nghỉ học tại Cơ Sở Ung Văn Khiêm - buổi chiều thứ 4 ngày 3/11/2010
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc tổ chức đăng ký học lại môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2010-2011
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo điều chuyển lớp cho một số sinh viên khóa 2010 - Các Ngành
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Quyết định V/v công nhận danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2010 được miễn học và tích lũy các học phần tiếng Anh cơ bản (có danh sách kèm theo)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     11    12    13    14    15    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH