Trang chủ   /   Thông báo
 • Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành đợt tháng 04/2012
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: ……..…/P.ĐT

  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 02 năm  2012.

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành

   

   

  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của Trường, Phòng Đào tạo thông báo

   

             I- Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên ngành: cả ngày 15/04/2012 sáng thi môn cơ sở, chiều thi môn chuyên ngành.

                          -Thi lần một:

  * Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 07 các khoa: Cơ điện điện tử(07VDT2)

  * Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng khoa: Xây dựng (09LCXD1,2,3)

  -         Thi lại:

              Sinh viên các khoa hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông các bậc hệ.

             

            II- Thời gian đăng ký thi lại:

   

                          Sinh viên đăng ký thi lại  tại văn phòng khoa.

                          Khoa nộp danh sách đăng ký thi lại cho phòng Đào tạo:

  ·        Môn cơ sở & môn chuyên ngành: ngày 02/04/2012.

   

  Nơi nhận:

  - Khoa;

  - P. Đào tạo;

   

  TL. HIỆU TRƯỞNG.

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

   

   

   

  ThS.Nguyễn Thanh Giang

   

   

   

   

 • Thông báo về chuyển đổi chương trình đào tạo, bảo lưu kết quả học tập và miễn môn học
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ Liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp các khoa CNTP, QTKD, MTCN, XD (đợt làm lễ phát bằng ngày 26/11/2011)
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2011     

   

   

  THÔNG BÁO

  V/v nhận bằng tốt nghiệp các khoa Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Mỹ thuật công nghiệp, Xây dựng

  (Đợt làm lễ phát bằng ngày 26/11/2011)

   

   

  Phòng Đào tạo trân trọng thông báo và mời toàn thể sinh viên các khoa Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Mỹ thuật công nghiệp và Xây dựng đã làm lễ nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 26/11/2011 đến nhận bằng tốt nghiệp.

  Địa điểm : Ô số 4, Phòng đào tạo

  Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi sáng thứ 7 trong tuần, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

  Khi đến sinh viên đem theo CMND hoặc thẻ sinh viên, phiếu nhận bằng. Trường hợp nhờ người khác lấy dùm, sinh viên phải làm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và nộp kèm theo bản sao CMND của người nhận dùm.

  Chú ý: Để nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải nộp bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ còn thiếu (đã được đăng trên trang web của khoa).

  Điện thoại liên hệ: 083.5120.782 gặp cô Trang.

   

   

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

   

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Cao đẳng chính quy nhập học năm 2011
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

  Ghi nhớ mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập.

 • Danh sách sinh viên chuyển ngành bậc Đại học chính quy nhập học năm 2011
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

  Ghi nhớ mã số sinh viên mới và mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập.

 • Thông báo v/v đóng học phí HK1 đợt 1 NH 2011 - 2012
 • Thông báo về việc tổ chức học lại cho sinh viên
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp chính trị và tốt nghiệp chuyên ngành bậc Đại học, Cao đẳng năm học 2010-2011
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Sơ đồ hướng dẫn đường đi đến trung tâm học Giáo dục quốc phòng QUẬN 12
 • Xem chi tiết file đính kèm

   

 • Thông báo điều chỉnh cách thu học phí nhập học đối với sinh viên hệ liên thông và văn bằng 2 Khóa 2011 (Đợt 1)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 922/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011

  THÔNG BÁO

  Về việc điều chỉnh cách thu học phí nhập học đối với sinh viên hệ liên thông
  và văn bằng 2 Khóa 2011 (Đợt 1)

   

  Theo nội dung Giấy báo nhập học Nhà trường gửi đến các thí sinh trúng tuyển vào hệ liên thông và đại học văn bằng thứ hai - Khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2011,
  học phí được thu theo số tín chỉ mà sinh viên sẽ học trong từng học kỳ, với đơn giá là 400.000 đồng/ tín chỉ; khi nhập học, sinh viên tạm đóng học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012 với mức 7.600.000 đồng (tương ứng với số tín chỉ trung bình là 19 tín chỉ/ học kỳ; số tín chỉ thực tế tùy theo từng ngành học, dao động từ 15 – 20 tín chỉ/ học kỳ).

  Nay, để tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nhập học ngay tại thời điểm này, Nhà trường thông báo như sau:

  1. Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể đóng học phí học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 thành 2 đợt:

  -       Đợt 1: Số tiền 5.000.000 đồng, ngay khi làm thủ tục nhập học;

  -       Đợt 2: Số tiền còn lại của học kỳ 1, từ ngày 24/10 đến 05/11/2011.

  1. Riêng những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể làm đơn gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể./.

  Nơi nhận:

  - Các thí sinh trúng tuyển;

  - Thông báo trên website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  TS. Kiều Xuân Hùng

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 921/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011

   

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông

    

     Trường thông báo về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông trong tháng 8/2011 như sau:

   

  1.     Đối tượng học

  -         Đối tượng học chính khóa: Sinh viên K2011 - Đợt 1 liên thông từ CĐàĐH,
  từ TC
  àCĐ, từ TCàĐH.

  -         Đối tượng học lại: Sinh viên liên thông từ CĐàĐH, từ TCàCĐ, từ TCàĐH các Khóa 2009, 2010 có nhu cầu học lại môn GDQP.

  Ghi chú: Riêng sinh viên các lớp 09LDXD1,2,3 không đăng ký học lại trong đợt này; Trường sẽ xếp lịch học GDQP vào đợt tiếp theo cho sinh viên (dự kiến từ 13/02/2012à 04/03/2012).

  2.     Thời gian học: 3 tuần, từ ngày 01/08 à 21/08/2011.

  3.     Địa điểm học

  -         Liên thông từ CĐàĐH  : Cơ sở Điện Biên Phủ;

  -         Liên thông từ TCà   : Cơ sở Ung Văn Khiêm;

  -         Liên thông từ TCàĐH   : Học lý thuyết tại Cơ sở Điện Biên Phủ, học thực hành tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng ĐHQG TP. HCM.

  4.     Thời khóa biểu

  -         Thời khóa biểu cụ thể được công bố tại website Phòng Đào tạo từ ngày 16/07/2011.

  -         Sinh viên học lại xem thời khóa biểu, chọn lớp phù hợp với thời khóa biểu chính khóa đang học của mình, ghi nhớ Mã lớp học lại để đăng ký học lại.

  5.     Hình thức đăng ký học lại và đóng học phí học lại

  -         Sinh viên đăng ký học lại và đóng học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, ghi rõ thông tin theo bảng sau:

  STT

  Bậc, hệ

  Mã lớp học lại

  Mức học phí

  Lịch học

  1

  Liên thông TCà

  LCHL01

  200.000 đồng

  Tối 2+4+6 & Sáng CN

  2

  Liên thông TCàĐH

  LDHL02

  400.000 đồng

  Tối từ thứ 2 đến thứ 7
  và cả ngày chủ nhật

  3

  Liên thông CĐàĐH

  HDHL03

  200.000 đồng

  Tối 2+4+6 & Sáng CN

  4

  Liên thông CĐàĐH

  HDHL04

  200.000 đồng

  Tối 3+5+7 & Chiều CN

  -         Thời gian đăng ký học lại và đóng học phí: Từ 18/07 à 25/07/2011 (giờ hành chính ban ngày và các buổi tối trong tuần từ 17h30 à 19h00, trừ tối Thứ Bảy).

  -         Để ổn định dữ liệu sinh viên đăng ký học lại chuyển cho Trung tâm GDQP, Nhà trường không giải quyết đăng ký học lại và đóng học phí sau khi kết thúc thời hạn nói trên./.

  Nơi nhận:

  - Các khoa;

  - Thông báo cho SV;

  - Lưu TC-HC, ĐT.

   

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

   

             ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo về kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy Khóa 2010
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy Khóa 2010
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về số lần tổ chức thi kết thúc học phần đối với các bậc, hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ (buổi tối)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung - Đợt cuối)
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 351/ TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm  2011

                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên
  cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung – đợt cuối)


   

  Vừa qua, nhà trường phối hợp với Ngân hàng Công thương (VietinBank) làm thẻ sinh viên (thẻ liên kết có chức năng là thẻ ATM) cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2010 và đã phát thẻ cho các sinh viên có hình chụp đạt yêu cầu. Trường cũng đã tổ chức 2 đợt chụp hình bổ sung cho những sinh viên chưa có thẻ vào tháng 12/2010 (ĐH, CĐ) và tháng 3/2011 (ĐH). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa chụp hình làm thẻ hoặc có thẻ bị sai thông tin. Nay, Trường thông báo:

  Những sinh viên chưa có thẻ (hoặc đã có thẻ nhưng bị ghép sai hình) sắp xếp thời gian đi chụp hình làm thẻ.

  -        Địa điểm: Phòng U08.02, Cơ sở Ung Văn Khiêm.

  -        Thời gian: Từ 06/04 à 08/04/2011.

  Sáng từ 8h00 à 11h30, chiều từ 13h30 à 16h30.

  Khi đi chụp hình, sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên tạm và chứng minh nhân dân (bản chính và 1 bản sao không cần công chứng – rõ số và ngày cấp)./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TL. HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  (Đã ký)

   

   

   

  ThS. Nguyễn Thanh Giang

   

 • Thông báo về thời hạn trả nợ môn thi tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp và các môn điều kiện để xét tốt nghiệp năm học 2010-2011 - áp dụng theo quy chế đào tạo
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo thời hạn trả nợ môn học năm học 2010-2011 đối với các khóa (tính theo năm nhập học thể hiện trên mssv) áp dụng theo quy chế đào tạo
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 2010 Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2010-2011
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  01/TKB_ĐT

  V/v điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy, học kỳ 2, năm học 2010-2011

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011

   

  THÔNG BÁO

  Theo thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011 đã công bố môn giáo dục thể chất khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy bắt đầu học vào tuần 33 ngày 18.04.2011. Nay, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu như sau: Môn GDTC sẽ bắt đầu học từ tuần 31 ngày 04.04.2011. Thời gian và địa điểm học cụ thể như sau:

  BẬC ĐẠI HỌC: Bắt đầu từ ngày 28.03.2011 đến 19.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 30->41

  BẬC CAO ĐẲNG: Bắt đầu từ ngày 04.04.2011 đến 26.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 31->42

  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (ĐIỀN KINH)(60 tiết). Địa điểm: CLB Bóng đá Khánh Hội – Địa  chỉ: Số 9 – Đường 48 – P. 3 – Quận 4 – Tp. HCM.

  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BÓNG CHUYỀN)(60 tiết). Địa điểm: Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh – Địa chỉ: 08 – Phan Đăng Lưu – P. 14 - Quận Bình Thạnh – Tp. HCM.

  BUỔI SÁNG: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 45 (5 tiết).

  BUỔI CHIỀU: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 15 (5 tiết).

  • Đề nghị các khoa lưu ý thông báo cho Giảng viên và sinh viên được biết.

                                                                                                                   

  NGƯỜI LẬP BẢNG                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

   

                                                                                                                   

   

   

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH