Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Xét học vụ
 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2022-2023
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2022-2023
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2021-2022
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019
 • Vui lòng xem thông báo tại file đính kèm bên dưới!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!


  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH