Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Xem điểm (KQ học tập)
 • Kết quả Điểm thi GDQP lớp tối đợt tháng 03/2013
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Xem điểm môn Giáo dục quốc phòng Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2011 học kỳ II năm học 2011-2012
 • Nhấn vào link bên dưới để xem điểm:

  http://www.hutech.edu.vn/daotao/cdth/GDQP.aspx

   

   Sinh viên nhập vào MSSV để xem điểm chi tiết từng học phần.

  Chú ý điểm đạt hay không và phải học lại học phần nào.

   

 • Điểm học lại môn Giáo dục quốc phòng ĐH-CĐ chính quy học kỳ II năm học 2011-2012
 •  Sinh viên xem chi tiết theo học phần trên các file đính kèm.

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp TC-CĐ, TC-ĐH, CĐ-ĐH khóa 11 và các lớp học lại
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm

  Chú ý. xem theo từng sheet của file excel.

 • Điểm Giáo dục quốc phòng Khóa 2010 Đại học (học tại Quân khu 7 đợt tháng 7/2011)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học và Cao đẳng lên Đại học Khóa 2011 - 11H..., 11LD ..., 11LC ...
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  CĐ -> ĐH : Học phần 2 : Công tác QP-AN

  TC -> CĐ : Học phần 1 : Đường lối QS của Đảng

  TC -> ĐH : Học phần 1 : Đường lối QS của Đảng

  TC -> ĐH : Học phần 3 : Quân sự chung

 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp LIÊN THÔNG TC-CD, TC-DH, CD-DH Khóa 2010
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp CAO ĐẲNG Chính quy Khóa 2010
 • Điểm các học phần thi lại

  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 3 - Quân sự chung - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm học phần 3 - Quân sự chung,

  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh.

  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 1 - Đường lối QS của Đảng - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm học phần 1 - Đường lối QS của Đảng. 

  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa 2010 - 10H...
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học Khóa 2010 - 10LD...
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao Đẳng Khóa 2010 - 10LC...
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.

  Sinh viên đăng ký sau, học lại, thi lại xem trên các file có chữ bổ sung. (xem theo lớp mình đã được xếp học lại, bổ sung).

 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Trung cấp lên Đại học khóa 2009
 • Sinh viên xem chi tiết theo từng sheet trên file excel đính kèm.

 • Điểm giáo dục quốc phòng bậc Cao đẳng chính quy khóa 2008; Đại học, Cao đẳng, Trung chính quy cấp khóa 2009
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file excel đính kèm.

 • XEM ĐIỂM THI
 •  

   Click để xem điểm

   


  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH