Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Thời khóa biểu
 • Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng Bậc Đại học - Cao đẳng chính quy Học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 các LỚP TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 - 2016 ĐH-CĐ Chính quy
 •  

  Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp Đại học - Cao đẳng chính quy - Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

 • Thời khóa biểu sinh hoạt lớp Đại học - Cao đẳng chính quy học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới:

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/LichSinhHoat.aspx

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 các LỚP TỐI (Cập nhật ngày 06/01/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

   

 • Thông báo dời phòng LỚP TỐI học kỳ I năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 Đại học, Cao đẳng chính quy các khóa 2011, 2012, 2013, 2014
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb2.aspx

   

   

   

 • Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học năm 2014-Đợt 2
 • Học viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • LỊCH SINH HOẠT LỚP - HỌC KỲ 1 (2014 - 2015) (CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC - KHÓA: 2014)
 • Sinh xem chi tiết theo link bên dưới:

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/lichsinhhoat.aspx

 • Xem thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 khoá 2014 ĐH-CĐ Chính quy
 • Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp Đại học - Cao đẳng chính quy Khóa 2014 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbnew.aspx

   

   

 • THÔNG BÁO V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014
 • THÔNG BÁO

  V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng
  chính quy khóa 2014

   

  Nhà trường thông báo về việc thay đổi lớp và sắp xếp lại danh sách đối với sinh viên bậc đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014, các lớp sau:

  14CKT02, 14CTH03, 14DKX02, 14DLH07, 14DOT04, 14DTL02, 14DTP07, 14DTT02, 14DXD05, 14DCT01, 14DCT02, 14DKS08, 14DKS09, 14DTN01, 14DTN02,

  14DLK01 --> 14DLK07.

  -  Theo đó, Sinh viên thuộc các lớp nêu trên  lưu ý:

               + Sinh viên xem danh sách sinh viên đổi lớp cụ thể trong file đính kèm,

               + Mã số sinh viên không thay đổi, chỉ thay đổi Mã lớp,

      + Sinh viên được thay đổi lớp ghi nhớ lại Mã lớp mới để xem thời khóa biểu học tập và làm lại thẻ sinh viên theo mã lớp mới.

      + Sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU từ ngày 07/10/2014 trên website của trường, địa chỉ: www.hutech.edu.vn

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học - KHÓA 2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Lịch sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2014-2015 dành cho sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy
 • LỊCH SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-20145

  DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

   

  Sinh viên xem chi tiết tại đường link bên dưới.

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/lichsinhhoat.aspx

                             Lưu ý: Sinh viên nhập vào MàLỚP (TÊN LỚP) để xem.

 • Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học
 • Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 các khóa 2011, 2012, 2013 Đại học - Cao đẳng chính quy
 • Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

   

 • Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 29/07/2014, có thay đổi phòng)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 Hệ Vừa Làm Vừa Học Khóa 2010
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014 - KHÓA 2013 LỚP TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu và Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy Khóa 2013
 • GHI CHÚ

  - Nội dung thông báo, sinh viên xem chi tiết trên file PDF đính kèm bên dưới.

  - Thời khóa biểu học cụ thể, sinh viên xem tại:

  http://www.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbgdqp.aspx

   

   

    1    2    3    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH