Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Thông báo học phí năm học 2012-2013
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  1284 /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2012

   

  THÔNG BÁO

   

  HỌC PHÍ NĂM HỌC 2012-2013

   

  1/ Hệ tín chỉ - Khoá 2011 trở về trước

  a. Bậc Đại học                                                                                        430.000 đ/tín chỉ

   

  b. Bậc Cao đẳng                                                                                     400.000 đ/tín chỉ

   

  2/ Hệ tín chỉ  - Khoá 2012

  a. Bậc Đại học                                                                                        460.000 đ/tín chỉ

   

  b. Bậc Cao đẳng                                                                                     430.000 đ/tín chỉ

   

  3/ Hệ niên chế

  a. Bậc Đại học                                                                                         6.950.000đ/học kỳ

  b. Cao đẳng thực hành - Khóa 2012:                                                  4.500.000 đ/học kỳ

  c. Trung cấp -  Khóa 2012                                                                    6.000.000 đ/năm

  d. Các khoản thu khác                                                                         

  - Thi lại                                                                        100,000 đ/môn

  - Thi lại tốt nghiệp                                                      300,000 đ/môn

  - Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2  2,500,000 đ/môn

  - Phúc khảo bài thi                                                      100,000 đ/môn

  4/ Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học)

  a. Khoá 2012                                                                                           250.000 đ/tín chỉ

   

  b. Khoá 2011 trở về trước                                                                     215.000 đ/tín chỉ

   

  5/ Giáo dục quốc phòng

  -         Đại học                                                                      600,000 đồng

  -         Cao đẳng                                                                    600,000 đồng

  -         Liên thông từ trung cấp lên CĐ                               300,000 đồng

  -         Liên thông từ CĐ lên ĐH                                        300,000 đồng

  -         Liên thông từ trung cấp lên ĐH                               400,000 đồng

   

  6/ Lệ phí nhập học                                                                                       300.000đ/sinh viên

  Mức lệ phí này áp dụng cho sinh viên Đại học – Cao đẳng, Cao đẳng thực hành và Trung cấp chuyên nghiệp.

  7/ Tổ chức thực hiện                                                                                              

  Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

  Nơi nhận:

  - Các Khoa;

  - Phòng Đào tạo;

  - Phòng tư vấn  tuyển sinh và truyền thông;

  - Phòng công tác học sinh sinh viên;

  - Thông báo cho SV;

  - Thông báo trên trang tin điện tử của trường;

  - Lưu TC-HC, KHTC.

   

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   
  TS. Kiều Xuân Hùng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BAN NGÀY (Sinh viên xem để đăng ký môn học)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Thông báo về kết quả đăng ký các môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Cập nhật ngày 14/06/2012)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BAN NGÀY
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại và học vượt học kỳ 1 năm học 2012-2013 đối với các lớp BUỔI TỐI
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • TB v/v đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2011-2012 (Kèm theo DS môn học dự kiến mở lớp)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

  1. Thông báo  (.pdf)

  2. Danh sách các môn học dự kiến mở lớp (.xls)

 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn HKII năm học 2011-2012 CÁC LỚP TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp ban ngày (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012 - các lớp buổi tối (cập nhật ngày 30/11/2011)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I ĐH-CĐ chính quy khóa 2011 năm học 2011 - 2012 (cập nhật mới ngày 17.10.11)
 •  Xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Danh mục các học phần tương đương (Cập nhật ngày 22/11/2011)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

  Mới cập nhật thêm DM HP tương đương Trung tâm Anh Ngữ

 • Thông báo kết quả đăng ký môn học các môn tự chọn học kỳ I năm học 2011-2012 - CÁC LỚP TỐI
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký môn học các môn tự chọn học kỳ I năm học 2011-2012
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc tổ chức học lại cho sinh viên
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp ban ngày
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2010-2011 và danh sách các môn học dự kiên mở lớp
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Video hướng dẫn đăng ký môn học qua mạng
 • Sinh viên vui lòng Click vào đây:

  http://www.hutech.edu.vn/homepage/index.php/sinh-vien/video-clips.html

 • Click vào đây để vào trang ĐĂNG KÝ môn học
 • Click vào đây để vào trang ĐĂNG KÝ môn học

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ 2 năm học 2010-2011
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH