Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với các lớp ban ngày
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG TIN - THÔNG BÁO Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng (sinh viên liên thông) và Giáo dục thể chất 1 (sinh viên ĐH-CĐ chính quy) - Học kỳ I năm học 2013-2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014 - LỚP NGÀY
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1 năm học 2013-2014 đối với các lớp ban ngày
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 1 năm học 2013-2014 đối với các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 các LỚP TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ 2 năm học 2012-2013 (LỚP NGÀY)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   

 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 ĐH-CĐ Khoá 2009 và 2010
 • Sinh viên xem chi tiết danh mục các môn học tự chọn theo bậc/hệ/ và khoa/ngành trên từng sheet của các file excel đính kèm

 • Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 khoá 2011
 • Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ và theo ngành trên từng sheet của file excel đính kèm.

 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp ban ngày
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • TB v/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2012-2013 đối với các lớp buổi tối
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • DANH SÁCH CÁC NHÓM MÔN HỌC KHÓA 12 BỊ HỦY HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012 -2013
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI) - BỔ SUNG
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP TỐI)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 các lớp BUỔI TỐI
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm

 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2012-2013 (CÁC LỚP NGÀY)
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung
 •  THÔNG BÁO

  (V/v đăng ký môn học bổ sung)

   

  Theo thông báo của Trường, thời gian đăng ký môn học học kỳ 1 – năm học 2012-2013 của sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ ngày 16/7 đến 29/7/2012.

  Trong những ngày đầu theo lịch đăng ký môn học, do lượng sinh viên truy cập đồng thời vào Cổng đăng ký môn học quá nhiều nên đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng, việc đăng ký diễn ra chậm và khó khăn.

  Đến nay, kết quả thống kê cho thấy phần lớn sinh viên đã đăng ký môn học rồi. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa đăng ký môn học được.

  Để cho tất cả sinh viên hoàn thành việc đăng ký môn học, Phòng Đào tạo thông báo:

  Trong thời gian từ ngày 01/8/2012 đến hết ngày 05/8/2012, sinh viên có thể đăng ký bổ sung các học phần chưa đăng ký được (không được rút hoặc điều chỉnh các học phần đã đăng ký).

  Hình thức đăng ký: qua mạng.

   

                                                                                                    TL. Hiệu Trưởng

                                                                                                Trưởng Phòng Đào tạo

   

                                                                                                           (Đã ký)

   

                                                                                                 Nguyễn Thanh Giang

   

 • Danh mục các môn học có hệ số phu thu
 •  Xem file đính kèm.

 • Thông báo V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1272/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm  2012

   

  THÔNG BÁO

  V/v áp dụng hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh

   
   
   

   

  Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-ĐKC ngày 12 tháng 07 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh”;

  Nay Nhà trường thông báo về áp dụng “Quy định về hệ số phụ thu học phí các môn học có chi phí phát sinh” trong toàn trường như sau:

  1.       Nội dung áp dụng

  ­        Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập của nhà trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và xã hội, nhà trường áp dụng chính sách phụ thu học phí đối với các môn học có phát sinh chi phí trong quá trình đào tạo. Cụ thể bao gồm:

  ·         Các môn học sử dụng phòng máy lạnh.

  ·         Các môn học thực hành tại phòng máy tính.

  ·         Các môn học có sử dụng thiết bị và vật tư tiêu hao.

  ·         Các môn học có đi thực tập, tham quan bên ngoài.

  ·         Các môn học lý thuyết có tổ chức thêm tham quan ngoại khóa.

  ·         Các môn học vẽ cần người mẫu thật.

  ·         Các môn học có giảng viên người nước ngoài.

  ­        Danh mục các môn học có áp dụng hệ số phụ thu học phí được ban hành kèm theo thông báo này. Trong quá trình đào tạo, tùy theo tình hình thực tế, danh mục môn học và hệ số phụ thu sẽ được cập nhật.

  2.       Cách tính học phí môn học có hệ số phụ thu

  ­        Học phí môn học = [1+K] x [Đơn giá tín chỉ] x [Số tín chỉ của môn học].

  ­        Trong đó, K là hệ số phụ thu học phí của môn học.

  3.       Thực hiện

  ­        Thông báo này có hiệu lực từ học kỳ 1 – năm học 2012-2013.

   

  Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

  -Đưa lên Web trường                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  -Lưu TCHC, KHTC, PĐT

   

                                                                                                                    (Đã ký)

   

   

                                                                                                        TS. Kiều Xuân Hùng

     1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH