Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Đăng ký môn học
 • Danh sách môn học tự chọn các lớp ngày học kỳ I năm học 2015-2016
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2014 - 2015 (Cập nhật ngày 12/05/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm:

  - Nội dung thông báo

  - Kế hoạch mở lớp.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Kết quả đăng ký môn học tự chọn đại học, cao đẳng chính quy học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn Đại học Khóa 2011, 2012, 2013 và Cao đẳng khóa 2012, 2013 Học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết theo khoa trên từng sheet của file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2014 -2015 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt Học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với các lớp ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách các môn học tự chọn ĐẠI CƯƠNG khóa 2013 học kỳ I năm học 2014-2015 hệ Liên Thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

   

 • Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp BAN NGÀY
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách các môn học tự chọn ĐẠI CƯƠNG khóa 2012, 2013 và tự chọn CHUYÊN NGÀNH khóa 2011 học kỳ I năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ I năm học 2014-2015 đối với các lớp BAN NGÀY
 •  

  Sinh viên xem chi tiết nội dung thông báo trên file đính kèm.

   

  Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 các khóa 2011, 2012, 2013 Đại học - Cao đẳng chính quy:

  Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://www.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

 • Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 các khóa 2011, 2012, 2013 Đại học - Cao đẳng chính quy
 • Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2014-2015 Sinh viên xem chi tiết tại link : 

  http://www.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ I năm học 2014-2015 đối với các lớp BAN NGÀY
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ I năm học 2014-2015 đối với các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2013-2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 - Danh sách các môn học bị hủy - LỚP TỐI
 •  

  Thời hạn đăng ký điều chỉnh đối với các nhóm môn học bị hủy:  từ 27/02 --> 02/03/2014.
  Hình thức đăng ký qua mạng.
  Sinh viên cần hỗ trợ đăng ký môn học qua mạng liên hệ tại Văn phòng tư vấn học vụ.
  Sinh viên cần tư vấn về môn học, mã môn học liên hệ tại Văn phòng Khoa.

   Danh sách các môn học bị hủy: Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo: Danh sách các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2013-2014 các khóa 2011 (đại học), khóa 2012 (đại học và cao đẳng)
 • Sinh viên xem chi tiết danh sách các môn theo khóa, bậc/hệ đào tạo trên các file đính kèm.

 • Thông báo V/v đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2013-2014 đối với các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH