Trang chủ   /   Thông tin đào tạo   /  Kế hoạch đào tạo
 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016-2017
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2014-2015
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2013-2014
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012-2013
 •  Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2011-2012 các lớp buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết theo khoa-ngành trên các file excel đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I khóa 2008, 2009, 2010 năm học 2011 - 2012
 •  Xem chi tiet tren file dinh kem.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2010-2011
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2010 - 2011
 • Xem chi tiết theo ngành theo từng sheet trên file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ I khóa 2010 năm học 2010 - 2011
 • Sinh viên xem chi tiết theo khoa - ngành trên từng sheet của file excel đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy các khóa 07,08,09 học kỳ I năm học 2010-2011
 • Sinh viên xem chi tiết theo khoa - ngành trên file đính kèm.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2010 - 2011

 • PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH