Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy. liên thông, vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2014 - 2015 (Cập nhật ngày 12/05/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm:

  - Nội dung thông báo

  - Kế hoạch mở lớp.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên tham gia dự lễ tốt nghiệp ngày 11/04/2015 (CN tốt nghiệp tạm thời ký ngày 03/11/2014)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Kết quả thi tốt nghiệp Chính trị, Cơ sở, Chuyên ngành ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

  Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo hoặc số điện thoại 083.5120782.

  Thời hạn nhận đơn phúc khảo trực tiếp tại Phòng Đào Tạo từ ngày 10/03/2015 đến hết ngày 24/03/2015.

  Công bố kết quả phúc khảo sau ngày: 10/04/2015.

   

   

   

 • Thời khóa biểu sinh hoạt lớp Đại học - Cao đẳng chính quy học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới:

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/LichSinhHoat.aspx

 • Lịch thi tốt nghiệp Chính trị, Cơ sở, Chuyên ngành ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị, cơ sở và chuyên ngành ngày 25/01/2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 các LỚP TỐI (Cập nhật ngày 06/01/2015)
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

   

 • Thông báo dời phòng LỚP TỐI học kỳ I năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Kết quả đăng ký môn học tự chọn đại học, cao đẳng chính quy học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 Đại học, Cao đẳng chính quy các khóa 2011, 2012, 2013, 2014
 • Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: (nhập vào mã lớp để xem thời khóa biểu chi tiết)

  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb2.aspx

   

   

   

 • Danh sách môn học tự chọn Đại học Khóa 2011, 2012, 2013 và Cao đẳng khóa 2012, 2013 Học kỳ II năm học 2014-2015
 • Sinh viên xem chi tiết theo khoa trên từng sheet của file đính kèm.

 • Kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy. liên thông, vừa làm vừa học đợt thi ngày 14/09/2014
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngày 03/11/2014 các lớp 08VLKT11, 09VLKT11&12, 09LDDT11, 09LDTH11&12&13, 09LDXD11&12, 10LDXD11, 10LDTH11, 11LDXD11, 11HKT12
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt học kỳ 2 năm học 2014 -2015 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại, học vượt Học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với các lớp ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo v/v bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp lớp 11LCKT13
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH