Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ hè (Học kỳ phụ) năm học 2020 – 2021
 • Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo trên file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt A năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt B và Học kỳ 3 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình các học phần Lý luận chính trị từ năm học 2019-2020
 • Sinh viên xem  thông báo theo file đính kém!

 • Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019 – 2020
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt B năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 •  Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2019-2020
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Thông báo về việc công bố lịch thi Học kỳ 1 - Đợt A năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 • Vui lòng xem thông báo theo file đính kèm!

 • Thông báo về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019
 • Vui lòng xem thông báo tại file đính kèm bên dưới!

     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH