Trang chủ   /   Công tác khảo thí   /  Danh sách cán bộ coi thi
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2019-2020 TỪ 28/10/19 ĐẾN 02/11/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 26/08/19 ĐẾN 31/08/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 08/7/2019 đến 11/7/2019
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 22/04/19 ĐẾN 26/04/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 16/04/19 ĐẾN 21/04/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 21/01/19 ĐẾN 24/01/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 13/01/19 ĐẾN 20/01/19
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 05/11/18 ĐẾN 10/11/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2018-2019 TỪ 28/10/18 ĐẾN 03/11/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 20/08/18 ĐẾN 25/08/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 09/07/18 ĐẾN 14/07/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 02/07/18 ĐẾN 07/07/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 02/05/18 ĐẾN 06/05/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 23/04/18 ĐẾN 27/04/18
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2017-2018 TỪ 22/01/18 ĐẾN 26/01/18
 •    1    2    3    4    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH