Trang chủ   /   Công tác khảo thí   /  Danh sách cán bộ coi thi
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 15/08/22 ĐẾN 20/08/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 04/07/22 ĐẾN 10/07/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 29/06/22 ĐẾN 02/07/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 25/04/22 ĐẾN 29/04/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 18/04/22 ĐẾN 24/04/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 19/01/22 ĐẾN 25/01/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 12/01/22 ĐẾN 18/01/22
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 08/11/21 ĐẾN 14/11/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 03/11/21 ĐẾN 07/11/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B VÀ 3 NĂM HỌC 2020-2021 CÁC HP TOÁN NGÀY 17/10/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA HỌC KỲ 2B VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2021 TỪ NGÀY 02/10/21 ĐẾN NGÀY 03/10/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ PHỤ 2B VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 TỪ 01/09/21 ĐẾN 05/09/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2020-2021 TỪ 26/07/21 ĐẾN 01/08/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2020-2021 TỪ 22/07/21 ĐẾN 25/07/21
 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2020-2021 TỪ 10/05/21 ĐẾN 15/05/21
 •   1    2    3    4    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH