Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC:
 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)
 •  Xem chi tiết theo ngành trên các file đính kèm.

 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học Khoá 2012
 •    Xem chi tiết theo ngành trên các file đính kèm.

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG:
 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)
 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng Khoá 2012
 •    

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:
 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)
 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp Khoá 2012
 •    

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:
 • Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)
 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp Khoá 2012
 • Kế hoạch đào tạo Đại học chính quy Khóa 2011
 •  Sinh viên xem chi tiết theo ngành trên các file đính kèm.

 • Kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Khóa 2011
 •  Sinh viên xem chi tiết theo  ngành trên các file đính kèm.

     1    2    3    4    5    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH