Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo
 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2016.
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2016.
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học hệ Việt Nhật khóa 2015.
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015.
 •  Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2015.
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy Văn bằng thứ hai khóa 2019
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy Văn bằng thứ hai khóa 2018
 •  Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2019
 •  Xem nội dung chi tiết trên file đính kèm.

 • Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019
 •  Xem chi tiết theo ngành  trên file đính kèm!

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2018
 • Sinh viên xem thông tin chi tiết trên file đính kèm!

   

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Kiến Trúc và Kinh Tế Xây Dựng (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2013 và 2014)
 • Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.

   

   

 • Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 5 ngành mới (áp dụng đối với Khoá tuyển sinh năm 2014)
 •  

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy 7 ngành mới

  - Công nghệ kỹ thuật ô tô

  - Luật kinh tế

  - Marketing

  - Ngôn ngữ Nhật

  - Tâm lý học

  - Kiến trúc

  - Kinh tế xây dựng

   Nội dung chương trình của từng ngành xem chi tiết trên các file đính kèm.

   

   

 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2013
 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2013
 • CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2021.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2021. 

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2020:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2020.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2020.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2020. 

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2019.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2019. 

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2018.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2018.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2017:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2017.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2017.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2016:

  Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2016.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2016.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2016.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015:

  Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2015.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015.

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2015.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA  2011 ĐẾN 2014:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

  Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

    
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ):

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2011

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2012

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2013

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2011

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2012

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2013

    
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai Khoá 2012

    
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học Khoá 2012


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng Khoá 2012


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

  Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp Khoá 2012


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

  Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

  Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp Khoá 2012

     1    2    3    4    5    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH