Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc Đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014-2015 dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng năm 2014 – Đợt 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
      Số 07/ TB-PĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm  2015

                                               

THÔNG BÁO

Về việc Đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014-2015 dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng năm 2014 – Đợt 2

  Theo kế hoạch học tập, sinh hoạt đầu khóa dành cho tân sinh viên Đại học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Văn bằng hai năm 2014 – Đợt 2, tân sinh viên hệ liên thông sẽ thực hiện đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014 – 2015 trực tiếp tại Phòng Đào tạo của trường từ ngày 04/02/2015 đến hết ngày 06/02/2015. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho tân sinh viên trong việc xét chuyển điểm và miễn môn học, nay Phòng Đào tạo thông báo dời lịch đăng ký môn học như sau:

-        Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/03/2015 >> 06/03/2015.

Buổi sáng từ 07h30 >> 11h30,

Buổi chiều từ 13h30 >> 16h30,

Buổi tối từ 17h00 >> 19h30

-        Địa điểm: Phòng Đào tạo.

Khi đến, sinh viên vui lòng đem theo thẻ sinh viên và/hoặc chứng minh nhân dân để nhận Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho người học chương trình đào tạo liên thông.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: P.ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 ThS. Lê Thị Ngọc Thảo

 

 

29/1/2015 11:34:46 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH