Trang chủ   /   Thông tin đào tạo  /   Thời khóa biểu
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2012-2013 Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012

Sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới: 

http://www.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkb.aspx

 

Riêng đối với sinh viên khoá 2012 các lớp 12CMT03, 12DKS04, 12DLH02, 12DNT09, 12DSH03, 12DXD04: xem thông báo chuyển lớp tại link sau:

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển lớp đối với sinh viên khoá 2012 Đại học, Cao đẳng chính quy

Do số lượng sinh viên nhập học không đủ để mở các lớp tương ứng nên nay Phòng đào tạo thông báo chuyển lớp đến các sinh viên Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2012 đã nhập học thuộc các lớp : 12CMT03, 12DKS04, 12DLH02, 12DNT09, 12DSH03, 12DXD04. Theo đó, mã số sinh viên không thay đổi, sinh viên xem  chi tiết trong danh sách đính kèm và ghi nhớ  MÃ LỚP mới để xem thời khoá biểu học tập. Xem ink thông báo:

http://www.hutech.edu.vn/daotao/i722-thong-bao-vv-chuyen-lop-doi-voi-sinh-vien-khoa-2012-cac-lop-12cmt03,-12dks04,-12dlh02,-12dnt09,-12dsh03,-12dxd04.aspx

  

Sinh viên được chuyển lớp lưu ý: 

- Xem mã lớp mới trên file đính kèm.

- Mã số sinh viên không đổi.

- Ghi nhận lại mã lớp mới để xem thời khoá biểu học tập

- Làm lại thẻ sinh viên theo MSSV cũ và MÃ LỚP mới (nhớ đem theo một tấm ảnh và 1 bản photo CMND mới)

 

 

9/10/2012 17:5:51 PM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH