Trang chủ   /   Chương Trình Đào Tạo  /   Chương trình và kế hoạch đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2022:

           Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2022.

            Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2022. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2021.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2021. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2020:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2020.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2020.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2020. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2019.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2019. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2018.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2018.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2017:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2017.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2017.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2016:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2016.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2016.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2016.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2015.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2015.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA  2011 ĐẾN 2014:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy (từ Khoá tuyển sinh năm 2011 đến 2014)

  
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo từng học kỳ):

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá 2013

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá 2013

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai Khoá 2012

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học (áp dụng kể từ Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp Khoá 2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp (áp dụng Khoá tuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp Khoá 2012

3/8/2012 9:20:2 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH