Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo V/v tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và Thời khoá biểu học môn GDQP dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy khoá 2011 và các lớp học lại (ĐH, CĐ nói chung)

Sinh viên chú ý xem chi tiết trên các file đính kèm theo hướng dẫn như sau:

- Sinh viên  các khoá nói chung Xem file thông báo về để biết về thời gian, kế hoạch học tập và các lưu ý  về cách đăng ký các học phần: Thong-bao-ve-to-chuc-hoc-QDQP_-DH_-CD-K_-2011.pdf

- Sinh viên CĐ chính quy khoá 2011 xem thời khoá biểu chi tiết theo khoa/ngành trên  file đính kèm: 

TKB_GDPQ_CD K2011 13-08_25-08-2012.pdf

- Sinh viên ĐH chính quy khoá 2011 xem thời khoá biểu chi tiết theo khoa/ngành trên file  đính kèm:  

TKB_GDQP_DH K2011 30-7_11-08-2012.pdf

- Riêng đối với Sinh viên các khoá khác đăng ký học lại, xem thời khoá biểu chi tiết ngay trên file thông báo: 

Thong-bao-ve-to-chuc-hoc-QDQP_-DH_-CD-K_-2011.pdf

 

 Các file đính kèm bên dưới:

 

22/5/2012 11:1:11 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH