Trang chủ   /   Thông tin đào tạo  /   Đăng ký môn học
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2018

                                                                                               

THÔNG BÁO

 

Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2017 – 2018
đối với sinh viên  Đại học, Cao đẳng chính quy

 Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2017-2018, áp dụng cho các bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban ngày, như sau:

1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

      -        Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 46à50), từ ngày 16/07/2018 à 19/08/2018, thi trong 1 tuần (tuần 51), từ ngày 20/08/2018 à 26/08/2018.

-        Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

 Lưu ý: Một số sinh viên Khóa 2017 chưa được học chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh vào đợt tháng 09/2017 sẽ được Phòng Đào tạo – Khảo thí đăng ký học vào Học kỳ hè, từ ngày 16/07 à 28/08/2018. Sinh viên xem lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh từ ngày 09/04/2018 và xem lịch thi Giáo dục quốc phòng - An ninh từ ngày 09/07/2018 trên tài khoản cá nhân.

2.      Cách thức đăng ký học phần

-        Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.

-        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

§  Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

§  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

3.      Thời hạn đăng ký học phần

-        Thời hạn đăng ký học phần: Sinh viên tự đăng ký học phần qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

·        Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 09/04 – 12/04/2018.

·        Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 11/04 – 14/04/2018.

·        Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 13/04 – 16/04/2018.

·        Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 15/04 – 18/04/2018.

·        Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 17/04 – 20/04/2018.

·        Đợt 6: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 19/04 – 22/04/2018.

·        Đợt 7: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy từ Khóa 2014 trở về trước: từ ngày 21/04 – 24/04/2018.

·        Đợt 8: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015, 2016, 2017 Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt-Nhật: từ ngày 23/04 – 26/04/2018.

-        Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo
– Khảo thí/ Mục Đăng ký môn học
: ngày 02/05/2018.

-        Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 02/05 à 04/05/2018.

-        Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 07/05 à 15/05/2018.

4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

Học phí học kỳ = Học phí học lại + Học phí học vượt

-        Ngày 07/05/2018: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

-        Sinh viên đóng học phí từ ngày 07/05 à 18/05/2018.

-        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

-        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có chữ ký của phụ huynh và xác nhận của chính quyền địa phương) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
07/05 à 18/05/2018.

5.      Triển khai thực hiện thông báo

-        Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

-        Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

-        Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

3/4/2018 13:35:21 PM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH