Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chính trị và chuyên ngành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..…/P.ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng11 năm  2011.

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp chính trị & tốt nghiệp chuyên ngành

 

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2012 của Trường, Phòng Đào tạo thông báo

 

           I- Thi tốt nghiệp chuyên ngành: ngày thi môn cơ sở 08/01/2012; môn chuyên ngành 15/01/2012

-         Thi lần một:

* Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 07 các khoa: Cơ điện điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

* Đại học văn bằng hai khóa 08 khoa: Quản trị kinh doanh.

-         Thi lại:

            Sinh viên các khoa hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông các bậc hệ.

          II- Thi tốt nghiệp chính trị: ngày thi 18/03/2012

-Thi lần một:

            * Khóa 09 liên thông từ trung cấp lên đại học các khoa: Cơ điện điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Xây dựng

- Thi lai:

            Sinh viên các khoa hệ cao đẳng, đại học chính quy, liên thông các bậc hệ.

          III- Thời gian đăng ký thi lại:

 

                        Sinh viên đăng ký thi lại  tại văn phòng khoa.

                        Khoa nộp danh sách đăng ký thi lại cho phòng Đào tạo:

·        Môn cơ sở & môn chuyên ngành: ngày 26/12/2011.

·        Môn chính  trị : ngày 05/03/2011

 

Nơi nhận:

- Khoa;

- P. Đào tạo;

 

TL. HIỆU TRƯỞNG.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

 

 

 

ThS.Nguyễn Thanh Giang

 

 

 

 

9/2/2012 10:27:24 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH