Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành đợt tháng 04/2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..…/P.ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 02 năm  2012.

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành

 

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của Trường, Phòng Đào tạo thông báo

 

           I- Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên ngành: cả ngày 15/04/2012 sáng thi môn cơ sở, chiều thi môn chuyên ngành.

                        -Thi lần một:

* Đại học hệ vừa làm vừa học khóa 07 các khoa: Cơ điện điện tử(07VDT2)

* Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng khoa: Xây dựng (09LCXD1,2,3)

-         Thi lại:

            Sinh viên các khoa hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông các bậc hệ.

           

          II- Thời gian đăng ký thi lại:

 

                        Sinh viên đăng ký thi lại  tại văn phòng khoa.

                        Khoa nộp danh sách đăng ký thi lại cho phòng Đào tạo:

·        Môn cơ sở & môn chuyên ngành: ngày 02/04/2012.

 

Nơi nhận:

- Khoa;

- P. Đào tạo;

 

TL. HIỆU TRƯỞNG.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO,

 

 

 

ThS.Nguyễn Thanh Giang

 

 

 

 

9/2/2012 10:26:14 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH