Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo điều chỉnh cách thu học phí nhập học đối với sinh viên hệ liên thông và văn bằng 2 Khóa 2011 (Đợt 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 922/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh cách thu học phí nhập học đối với sinh viên hệ liên thông
và văn bằng 2 Khóa 2011 (Đợt 1)

 

Theo nội dung Giấy báo nhập học Nhà trường gửi đến các thí sinh trúng tuyển vào hệ liên thông và đại học văn bằng thứ hai - Khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2011,
học phí được thu theo số tín chỉ mà sinh viên sẽ học trong từng học kỳ, với đơn giá là 400.000 đồng/ tín chỉ; khi nhập học, sinh viên tạm đóng học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012 với mức 7.600.000 đồng (tương ứng với số tín chỉ trung bình là 19 tín chỉ/ học kỳ; số tín chỉ thực tế tùy theo từng ngành học, dao động từ 15 – 20 tín chỉ/ học kỳ).

Nay, để tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nhập học ngay tại thời điểm này, Nhà trường thông báo như sau:

  1. Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể đóng học phí học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 thành 2 đợt:

-       Đợt 1: Số tiền 5.000.000 đồng, ngay khi làm thủ tục nhập học;

-       Đợt 2: Số tiền còn lại của học kỳ 1, từ ngày 24/10 đến 05/11/2011.

  1. Riêng những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể làm đơn gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh trúng tuyển;

- Thông báo trên website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Kiều Xuân Hùng

18/7/2011 7:44:42 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH