Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 921/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông

  

   Trường thông báo về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên hệ liên thông trong tháng 8/2011 như sau:

 

1.     Đối tượng học

-         Đối tượng học chính khóa: Sinh viên K2011 - Đợt 1 liên thông từ CĐàĐH,
từ TC
àCĐ, từ TCàĐH.

-         Đối tượng học lại: Sinh viên liên thông từ CĐàĐH, từ TCàCĐ, từ TCàĐH các Khóa 2009, 2010 có nhu cầu học lại môn GDQP.

Ghi chú: Riêng sinh viên các lớp 09LDXD1,2,3 không đăng ký học lại trong đợt này; Trường sẽ xếp lịch học GDQP vào đợt tiếp theo cho sinh viên (dự kiến từ 13/02/2012à 04/03/2012).

2.     Thời gian học: 3 tuần, từ ngày 01/08 à 21/08/2011.

3.     Địa điểm học

-         Liên thông từ CĐàĐH  : Cơ sở Điện Biên Phủ;

-         Liên thông từ TCà   : Cơ sở Ung Văn Khiêm;

-         Liên thông từ TCàĐH   : Học lý thuyết tại Cơ sở Điện Biên Phủ, học thực hành tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng ĐHQG TP. HCM.

4.     Thời khóa biểu

-         Thời khóa biểu cụ thể được công bố tại website Phòng Đào tạo từ ngày 16/07/2011.

-         Sinh viên học lại xem thời khóa biểu, chọn lớp phù hợp với thời khóa biểu chính khóa đang học của mình, ghi nhớ Mã lớp học lại để đăng ký học lại.

5.     Hình thức đăng ký học lại và đóng học phí học lại

-         Sinh viên đăng ký học lại và đóng học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, ghi rõ thông tin theo bảng sau:

STT

Bậc, hệ

Mã lớp học lại

Mức học phí

Lịch học

1

Liên thông TCà

LCHL01

200.000 đồng

Tối 2+4+6 & Sáng CN

2

Liên thông TCàĐH

LDHL02

400.000 đồng

Tối từ thứ 2 đến thứ 7
và cả ngày chủ nhật

3

Liên thông CĐàĐH

HDHL03

200.000 đồng

Tối 2+4+6 & Sáng CN

4

Liên thông CĐàĐH

HDHL04

200.000 đồng

Tối 3+5+7 & Chiều CN

-         Thời gian đăng ký học lại và đóng học phí: Từ 18/07 à 25/07/2011 (giờ hành chính ban ngày và các buổi tối trong tuần từ 17h30 à 19h00, trừ tối Thứ Bảy).

-         Để ổn định dữ liệu sinh viên đăng ký học lại chuyển cho Trung tâm GDQP, Nhà trường không giải quyết đăng ký học lại và đóng học phí sau khi kết thúc thời hạn nói trên./.

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Thông báo cho SV;

- Lưu TC-HC, ĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

           ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

15/7/2011 8:52:36 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH