Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo về việc điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 2010 Cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2010-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01/TKB_ĐT

V/v điều chỉnh TKB môn GDTC khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy, học kỳ 2, năm học 2010-2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Theo thời khóa biểu HK2 năm học 2010-2011 đã công bố môn giáo dục thể chất khóa 10 Cao đẳng hệ Chính quy bắt đầu học vào tuần 33 ngày 18.04.2011. Nay, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu như sau: Môn GDTC sẽ bắt đầu học từ tuần 31 ngày 04.04.2011. Thời gian và địa điểm học cụ thể như sau:

BẬC ĐẠI HỌC: Bắt đầu từ ngày 28.03.2011 đến 19.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 30->41

BẬC CAO ĐẲNG: Bắt đầu từ ngày 04.04.2011 đến 26.06.2011 (12 tuần); Từ tuần: 31->42

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (ĐIỀN KINH)(60 tiết). Địa điểm: CLB Bóng đá Khánh Hội – Địa  chỉ: Số 9 – Đường 48 – P. 3 – Quận 4 – Tp. HCM.

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BÓNG CHUYỀN)(60 tiết). Địa điểm: Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh – Địa chỉ: 08 – Phan Đăng Lưu – P. 14 - Quận Bình Thạnh – Tp. HCM.

BUỔI SÁNG: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 45 (5 tiết).

BUỔI CHIỀU: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 15 (5 tiết).

  • Đề nghị các khoa lưu ý thông báo cho Giảng viên và sinh viên được biết.

                                                                                                                 

NGƯỜI LẬP BẢNG                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                 

 

 

15/3/2011 13:51:44 PM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH