Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung - Đợt 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 226/ TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm  2011

                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên
cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung – đợt 2)


 

Vừa qua, nhà trường phối hợp với Ngân hàng Công thương (VietinBank) làm thẻ sinh viên (thẻ liên kết có chức năng là thẻ ATM) cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2010 và đã phát thẻ cho các sinh viên có hình chụp đạt yêu cầu. Trường cũng đã tổ chức một đợt chụp hình bổ sung cho những sinh viên chưa có thẻ vào tháng 12/2010. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa chụp hình làm thẻ hoặc có thẻ bị sai thông tin. Nay, Trường thông báo:

Những sinh viên chưa có thẻ (hoặc đã có thẻ nhưng bị ghép sai hình) sắp xếp thời gian đi chụp hình làm thẻ.

-        Địa điểm: Phòng U08.01, Cơ sở Ung Văn Khiêm.

-        Thời gian: Từ 16/03 à 18/03/2011 (dành cho sinh viên ĐH. Sinh viên CĐ sẽ có thông báo sau).

Sáng từ 8h00 à 11h30, chiều từ 13h30 à 16h30.

Khi đi chụp hình, sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên tạm và chứng minh nhân dân (bản chính và 1 bản sao không cần công chứng – rõ số và ngày cấp)./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

11/3/2011 11:0:46 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH