Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  2927/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018

 
 

 

 

Trường thông báo về Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai với các mốc thời gian cụ thể như sau:

-        Học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 26/02/2018,  được chia thành 2 đợt học và 2 đợt thi như sau:

·        Đợt A học từ Tuần 26 đến Tuần 33 (26/02 – 22/04/2018), thi Tuần 34, 35 (23/04 – 06/05/2018).

·        Đợt B học từ Tuần 36 đến Tuần 43 (07/05 – 01/07/2018),  thi Tuần 44, 45 (02/07 – 15/07/2018).

-        Riêng các sinh viên học học kỳ cuối sẽ thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học và thi các học phần chuyên môn thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của Trường (do Khoa thông báo đến sinh viên).

-        Các ngày nghỉ lễ trong Học kỳ 2/2017-2018 như sau (Phòng Đào tạo - Khảo thí không xếp lịch học và lịch thi trong các ngày nghỉ lễ. Các ngày học bù sẽ được xếp tự động trong thời khóa biểu công bố từ đầu học kỳ):

·        Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 25/04/2018 (Thứ Tư).

·        Ngày Giải phóng và Quốc tế Lao động: 28,29,30/04, 01/05/2018 (Thứ Bảy, CN, Thứ Hai, Thứ Ba).

·        Hội Trại truyền thống Hutech: 31/03, 01/04/2018 (Thứ Bảy, CN).

Các lớp ĐH, CĐ chính quy được nghỉ học để tham gia Hội trại. Các lớp ĐH LT, VB 2 vẫn học bình thường.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký) 

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

27/10/2017 14:6:20 PM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH