Trang chủ   /   Thông báo
Thông báo Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1267/ TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm  2010

                                               

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chụp hình làm thẻ sinh viên
cho Khóa 2010 ĐH, CĐ hệ chính quy (bổ sung)

 
 

Vừa qua, nhà trường phối hợp với Ngân hàng Công thương (VietinBank) làm thẻ sinh viên (thẻ liên kết có chức năng là thẻ ATM) cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy Khóa 2010 và đã phát thẻ cho các sinh viên có hình chụp đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay còn một số sinh viên có hình chụp chưa đạt yêu cầu để làm thẻ và một số sinh viên nhập học trễ chưa chụp hình làm thẻ. Nay, Trường thông báo:

1.      Khoa phát thẻ sinh viên cho các sinh viên đã có thẻ.

2.      Những sinh viên chưa có thẻ (hoặc đã có thẻ nhưng bị ghép sai hình) sắp xếp thời gian đi chụp hình làm thẻ.

Địa điểm: Phòng U03.01, Cơ sở Ung Văn Khiêm.

Thời gian: Từ 21/12/2010 đến 27/12/2010 (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật)

Sáng từ 8h00 à 11h30, chiều từ 13h30 à 16h30.

Khi đi chụp hình, sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên tạm và chứng minh nhân dân (bản chính và 1 bản sao không cần công chứng – rõ số và ngày cấp).

Sinh viên phải nhớ mã số sinh viên của mình (xem trong Biên nhận hồ sơ nhập học).

3.      Sau thời gian này, sinh viên phải tự liên hệ với Ngân hàng Công thương (VietinBank) Chi nhánh 1 – TP. HCM (165 – 169 Hàm Nghi, Quận 1) để làm thẻ./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên;

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Giang

 

21/12/2010 9:24:33 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH