Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè
năm học 2016 – 2017 


 

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đăng ký học phần (ĐKHP) trong Học kỳ hè năm học 2016-2017, Trường thông báo về việc ĐKHP bổ sung, áp dụng cho bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:

1.      Cách thức đăng ký học phần bổ sung

-     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ à vào mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.

-     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

§  Tên tài khoản (account):          mã số sinh viên.

§  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

2.      Thời hạn đăng ký học phần bổ sung

-     Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 16/05 à18/05/2017.

-     Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 19/05 à 25/05/2017.

3.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

-     Từ ngày 22/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

-     Sinh viên đóng học phí từ ngày 22/05 à 02/06/2017.

-     Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

-     SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
(gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
15/05 à 25/05/2017.

4.      Triển khai thực hiện thông báo

-     Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến sinh viên.

-     Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký học phần bổ sung, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần bổ sung. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

-     Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần bổ sung trong thời hạn quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

- Thông báo tại website;

- Lưu: TC-HC, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

 

13/5/2017 11:31:52 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH