Trang chủ   /   Thông báo
THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO


Về việc cập nhật thông tin cá nhân 

đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016

 

Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định
số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kế hoạch cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 như sau:

          1. Thời gian cập nhật thông tin

- Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ  20/02/2017 đến 03/3/2017.

          2. Quy trình cập nhật thông tin

- Sinh viên truy cập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.hutech.edu.vn
 
--> Đăng nhập --> Sinh viên --> Cập nhật thông tin cá nhân.

- Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

- Lưu thông tin đã cập nhật.

          3. Quy định về cập nhật thông tin

- Mỗi sinh viên phải tự đăng nhậpchịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật (sinh viên nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên).

- Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân (so với Giấy khai sinh).

- Nếu cần điều chỉnh họ tên, ngày sinh hoặc thắc mắc về tình trạng hồ sơ
đã nộp
, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí (Cô Hoàng, Cô Trang).

- Nếu cần hỗ trợ về tài khoản đăng nhập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Thầy Thành)./.

 

Nơi nhận:

       - Các Khoa, Viện;

       - Lưu: P.TC-HC, P.ĐT-KT.

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Ngọc Thảo

 

 

17/2/2017 8:35:21 AM

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (028) 71056686
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH