Trang chủ   /   Quy chế - Quy định
 • Thông tư 08/2021/TB-BGDĐT ngày 18/3/2021, Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
 • QĐ Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức đánh giá KQHT đối với các học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến cập nhật 23.12.2021
 • QĐ Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức đánh giá KQHT đối với các học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2020-2021 TỪ 01/02/21 ĐẾN 03/02/21
 • Quy chế học vụ mới ban hành năm 2020
 •  Xem thông tin chi tiết trên file đính kèm

 • Thông báo về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa cập nhật 2019
 •  Xem thông báo chi tiết trên file đính kèm!

 • Thông báo về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa cập nhật 2019
 •  Xem thông báo chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

   

 • Thông báo về việc thay đổi cách đánh giá học phần theo Quy chế học vụ được sửa đổi
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • QĐ sửa đổi quy chế học vụ số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06/04/2015
 •  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Quy chế học vụ ban hành kèm theo QĐ số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ TP.HCM
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • TB Số 1748 THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên các bậc hệ đào tạo trong Trường - áp dụng từ khóa 2013 về sau
 •  THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên các bậc hệ đào tạo trong Trường:

  - Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp

  - Sinh viên Cao đẳng nghề

  - Sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy

  - Sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học

  - Sinh viên đại học liên thông

  - Sinh viên Đại học Văn bằng 2

  - Sinh viên Đại học đào tạo từ xa

  Thông báo này áp dụng từ khóa 2013 về sau.

  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • TB Số 1309 THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học áp dụng từ khóa 2012
 • THÔNG BÁO Về điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học

  Thông báo có hiệu lực từ Khóa tuyển sinh năm 2012.

  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • TB Số 1279 THÔNG BÁO Về thời hạn giá trị của các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng của Trường
 •  Thông báo này quy định rõ thêm về thời hạn giá trị của các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học để xét tốt nghiệp cho sinh viên Đại học Cao đẳng của Trường đối với các khóa: 2009, 2010, 2011

  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm. 

 • TB Số 197 THÔNG BÁO Về việc áp dụng các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ buổi tối
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

    1    2    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  Sai Gon Campus: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 71056686
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH