Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • Thông báo về việc tổ chức học lại cho sinh viên
 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp ban ngày
 • Thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 đối với các lớp buổi tối
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2010-2011
 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012
 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp LIÊN THÔNG TC-CD, TC-DH, CD-DH Khóa 2010
 • Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp CAO ĐẲNG Chính quy Khóa 2010
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 3 - Quân sự chung - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 1 - Đường lối QS của Đảng - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa 2010 - 10H...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học Khóa 2010 - 10LD...
 • Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao Đẳng Khóa 2010 - 10LC...
 • Tra cứu thông tin cấp bằng
 • Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2010-2011 và danh sách các môn học dự kiên mở lớp
 • Video hướng dẫn đăng ký môn học qua mạng
 • Click vào đây để vào trang ĐĂNG KÝ môn học
 • Thông báo kết quả đăng ký các môn học tự chọn học kỳ 2 năm học 2010-2011
 • Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2010 - 2011
 • Danh sách phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp chuyên ngành 21&28/08/2010 Khoa Quản trị kinh doanh
 •    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

  PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
  Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  ĐT: (028) 5445 4866 - Fax: (028) 3 5120784
  Email: daotao@hutech.edu.vn
  Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
  Bản quyền © 2013 HUTECH