Trang chủ   /   Thông tin đào tạo
 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:  2928/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018

   
   

   

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học
  2017-2018 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai như sau:

  1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

   

  2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  -        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


  3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

  a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

  -        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

  ·      Đợt 1: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 04/12 – 07/12/2017.

  ·      Đợt 2: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 06/12 – 09/12/2017.

  ·      Đợt 3: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 08/12 – 12/12/2017.

  ·      Đợt 4: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016 các Khoa Công nghệ thông tin, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 11/12 – 14/12/2017.

  ·      Đợt 5: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn, Kế toán-Tài chính-Ngân hàng, Luật: từ ngày 13/12 – 16/12/2017.

  ·      Đợt 6: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2017 các Khoa Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kiến trúc-Mỹ thuật, Xây dựng, Khoa học Xã hội & nhân văn, Tiếng Anh, Nhật Bản học, Truyền thông & Thiết kế; Viện Khoa học ứng dụng Hutech; Viện Kỹ thuật Hutech: từ ngày 15/12 – 19/12/2017.

  ·      Đợt 7: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy từ Khóa 2014 trở về trước: từ ngày 18/12 – 21/12/2017.

  ·      Đợt 8: dành cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2015, 2016, 2017 Khoa Dược, Viện Công nghệ Việt-Nhật ; ĐH liên thông, ĐH văn bằng hai : từ ngày 20/12 – 23/12/2017.

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo-Khảo thí/ Mục Đăng ký học phần: ngày 26/12/2017.

  -        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy và đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 28/12/2017 – 02/01/2018, hình thức đăng ký qua mạng.

  b) Đăng ký học vượt

  Sinh viên xem Chương trình đào tạoDanh mục học phần tương đương để kiểm tra điều kiện học phần học trước, học phần song hành và tự đăng ký học vượt qua mạng trong thời hạn đăng ký học phần chính thức. Nếu cần được tư vấn thêm về chương trình đào tạo, sinh viên vui lòng liên hệ tại Khoa quản lý sinh viên.


  4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

  a)     Hủy đăng ký học phần

  -        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân thông qua việc gửi email theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

  -        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo - Khảo thí đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

  -        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 04/01 – 13/01/2018.

  -        Hình thức hủy đăng ký học phần: qua email.

  b)     Rút đăng ký học phần

  -        Phòng Đào tạo - Khảo thí giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua emai. Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

  -        Thời hạn rút đăng ký học phần: 26/02 – 16/03/2018.

  5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Từ ngày 05/01/2018: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp sinh viên có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì sinh viên cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Thời hạn đóng học phí Học kỳ 2: từ ngày 08/01 – 19/01/2018.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  ·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 4 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank) và Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) theo chi tiết sau:

  ·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

  TK: 112 000 005 193  tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

  Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank - Chi nhánh  Sài Gòn;

  Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

  Hoặc TK: 3151 000 109 9999 tại BIDV- Chi nhánh Phú Nhuận TP HCM.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  08/01 – 19/01/2018.

  6.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

  -        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

  -        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp
 •  

  Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: 

  sinhvien2.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep

  Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Khoa để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa từ ngày 03 tháng tiếp theo của tháng xét tốt nghiệp.

   

  Lưu ý
  - Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng nộp Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp tại phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 26 của tháng xét tốt nghiệp.
  - Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin xét tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về Phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 26 của tháng xét tốt nghiệp.
        + Các lớp ĐH, CĐ chính quy: gặp thầy Khôi 
        + Các lớp Liên thông, VB2, VLVH: gặp cô Đinh Hương

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 2 năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018
 • Xem chi tiết trên file đính kèm!

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:             /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè
  năm học 2016 – 2017 


   

  Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đăng ký học phần (ĐKHP) trong Học kỳ hè năm học 2016-2017, Trường thông báo về việc ĐKHP bổ sung, áp dụng cho bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học. Cụ thể như sau:

  1.      Cách thức đăng ký học phần bổ sung

  -     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ à vào mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký.

  -     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):          mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  2.      Thời hạn đăng ký học phần bổ sung

  -     Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 16/05 à18/05/2017.

  -     Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 19/05 à 25/05/2017.

  3.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  -     Từ ngày 22/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -     Sinh viên đóng học phí từ ngày 22/05 à 02/06/2017.

  -     Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -     SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  15/05 à 25/05/2017.

  4.      Triển khai thực hiện thông báo

  -     Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến sinh viên.

  -     Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký học phần bổ sung, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần bổ sung. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -     Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần bổ sung trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (đã ký)

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 666/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 

  đối với sinh viên  Đại học, Cao đẳng chính quy  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2016-2017, áp dụng cho các bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban ngày, như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -        Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 6 tuần (tuần 45à50), từ ngày 10/07/2017 à 20/08/2017, thi trong 1 tuần (tuần 51), từ ngày 21/08/2017 à 27/08/2017.

  -        Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

   Lưu ý: Một số sinh viên Khóa 2016 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2016 sẽ được Phòng Đào tạo – Khảo thí đăng ký học vào học kỳ hè, từ ngày 10/07 à 27/08/2017. Sinh viên xem lịch học và lịch thi Giáo dục quốc phòng trên tài khoản cá nhân từ ngày 17/04/2017.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -        Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -        Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 24/04 à29/04/2017.

  -        Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo
  – Khảo thí/ Mục Đăng ký môn học
  : ngày 10/05/2017.

  -        Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 10/05 à 12/05/2017.

  -        Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 15/05 à 25/05/2017.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  Học phí học kỳ = Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Ngày 15/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Sinh viên đóng học phí từ ngày 15/05 à 29/05/2017.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có chữ ký của phụ huynh và xác nhận của chính quyền địa phương) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  15/05 à 25/05/2017.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -        Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -        Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:   667/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017 

  đối với sinh viên liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học
   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2016-2017, áp dụng cho các bậc, hệ: Liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -        Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 6 tuần (tuần 45à50), từ ngày 10/07/2017 à 20/08/2017, thi trong 1 tuần (tuần 51), từ ngày 21/08/2017 à 27/08/2017.

  -        Danh mục các học phần được mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  Lưu ý: Đối với một số chương trình đào tạo liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, học kỳ hè được xếp bắt buộc để đảm bảo tiến độ đào tạo.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ hè sẽ được Phòng Đào tạo – Khảo thí đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn chính khóa (nếu có) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem Thời khóa biểu của học kỳ hè được công bố tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):               mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 02/05/1993 thì nhập: 020593.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không nhập địa chỉ email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  3.      Thời hạn đăng ký học phần

  -        Thời hạn đăng ký học phần: từ ngày 03/05 à08/05/2017.

  -        Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả đăng ký sơ bộ (các lớp đủ số lượng sinh viên đăng ký và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo
  – Khảo thí/ Mục Đăng ký môn học
  : ngày 10/05/2017.

  -        Thời hạn đăng ký học phần bổ sung: từ ngày 10/05 à 12/05/2017.

  -        Sinh viên có thể tự hủy học phần trong thời gian đăng ký online. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký, sinh viên gửi mail theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần từ ngày 15/05 à 25/05/2017.

  4.      Thời hạn đóng học phí học kỳ hè

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Ngày 10/05/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Sinh viên đóng học phí từ ngày 15/05 à 29/05/2017.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  15/05 à 25/05/2017.

  5.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Văn phòng tư vấn học vụ thuộc Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp sinh viên.

  -        Sinh viên cần tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên cần liên hệ Văn phòng tư vấn học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm, không được nhờ người khác đăng ký hộ.

  -        Văn phòng tư vấn học vụ (tầng trệt, khu tiền sảnh, trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh) sẽ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên (P.TVTS-TT);

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (Đã ký)

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

 • THÔNG BÁO Về kế hoạch xử lý Học vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số:    /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm  2017

   

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch xử lý Học vụ học kỳ 1 năm học 2016-2017

              Căn cứ vào Điều 17 Quy chế học vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐKC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên các bậc, hệ trong toàn trường như sau:

  -         17/02/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả xử lý học vụ trên cổng thông tin sinh viên đến từng sinh viên có liên quan và gửi file danh sách sinh viên thuộc diện bị xử lý học vụ về văn phòng Khoa.

  -         17/02-28/02/2017: Khoa liên lạc với các sinh viên dự kiến thuộc diện bị buộc thôi học.

  Khoa thông báo sinh viên vẫn tiếp tục đi học trong HK2 năm học 2016-2017, đồng thời nộp “Đơn xin tiếp tục học” về Khoa trong thời hạn quy định để không bị buộc thôi học chính thức.

  -         17/02-28/02/2017: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn xin tiếp tục học).

  -         21/02/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí gửi thông báo cho các sinh viên bị Cảnh báo học tập về văn phòng Khoa.

  -         22/02/2017: Khoa gửi thông báo Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

  -         06/03/2017: Khoa lập danh sách tổng hợp đơn và cho ý kiến cụ thể từng trường hợp sinh viên dự kiến bị buộc thôi học gửi về Phòng Đào tạo - Khảo thí (theo mẫu đính kèm).

  -         14/03/2017: Họp hội đồng xử lý học vụ.

  -         15/03/2017: Nhà trường ra quyết định xử lý học vụ.

  -         16/03/2017: Xóa tên sinh viên trong hệ thống.

  -         22/03/2017: Phòng Đào tạo - Khảo thí gửi thông báo cho các sinh viên bị Buộc thôi học chính thức và Cảnh báo học tập (sinh viên dự kiến Buộc thôi học được tiếp tục học, chuyển xuống diện Cảnh báo học tập) về văn phòng Khoa.

  -         23/03/2017: Khoa gửi thông báo Buộc thôi học và Cảnh báo học tập tới sinh viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.

  -         20/03-24/03/2017: Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nhưng không làm đơn “xin tiếp tục học” nộp về Khoa hoặc không được nhà trường xét cho học tiếp, đã đóng học phí của HK2 năm học 2016-2017 sẽ liên hệ tại phòng Tài chính để được hoàn lại học phí.

   

  Nơi nhận:

  - Các Khoa, P.Tài chính;

  - Trang TTĐT của Trường.

  - Lưu: P.ĐT-KT, P.TC-HC.

   KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   

   TS. Lưu Thanh Tâm

   

   

   

   

   

   

 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ II năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 3084/TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

   
   

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học
  2016-2017 áp dụng cho các bậc, hệ: ĐH, CĐ chính quy, liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ vừa làm vừa học, như sau:

  1.      Nội dung đăng ký học phần học kỳ 2

  -        Các học phần bắt buộc trong học kỳ sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên.

  -        Sinh viên đăng ký học phần tự chọn (chính khóa) và đăng ký học lại, học vượt vào các lớp không bị trùng lịch với thời khóa biểu chính khóa.

  -        Sinh viên xem thời khóa biểu được công bố tại website Đăng ký  môn học/ mục Xem Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp học phần trước khi thực hiện đăng ký. Sinh viên được quyền tự do đăng ký học phần vào các nhóm được mở (bao gồm cả ban ngày và buổi tối).

   

  2.      Cách thực hiện đăng ký học phần qua mạng

  -        Sinh viên xem kỹ mục Hướng dẫn đăng ký học phầnThông báo số 1083/TB-ĐKC ngày 13/08/2011 về việc tổ chức học lại cho sinh viên trước khi thực hiện đăng ký.

  -        Đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -        Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  §  Tên tài khoản (account):                        mã số sinh viên.

  §  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy, trường hợp chỉ có năm sinh thì nhập hai số cuối của năm sinh.

  Ví dụ, sinh viên có ngày sinh là 12/06/1990 thì nhập: 120690; ngày sinh là 1992 thì nhập 92.

  Ngay sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cần khai báo email (bắt buộc) và đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu riêng để bảo mật cho tài khoản cá nhân của mình. Nếu sinh viên không khai báo email và đổi mật khẩu mặc định, sẽ không thể thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác trên tài khoản cá nhân.

  -        Trong thời gian đăng ký học phần qua mạng, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký qua mạng, liên hệ tại Văn phòng Hỗ trợ học vụ tại khu vực tiền sảnh tòa nhà B, trụ sở chính của Trường (Điện Biên Phủ) trong giờ làm việc theo quy định của Trường: Sáng 7h30-11h30 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); chiều 13h30-16h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu); Tối 17h00-19h30 (Thứ Hai đến Thứ Sáu).


  3.      Thời hạn đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại, học vượt

  a) Đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại

  -        Sinh viên tự đăng ký học phần tự chọn và đăng ký học lại qua mạng theo thời hạn đăng ký học phần chính thức như sau:

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy các Khóa 2015 trở về trước: Từ ngày 05/12 – 09/12/2016.

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy Khóa 2016: Từ ngày 10/12 –13/12/2016.

  ·      Đối với sinh viên ĐH, CĐ liên thông, ĐH văn bằng hai, ĐH hệ VLVH: Từ ngày 15/12 – 19/12/2016.

  -        Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần tự chọn (các lớp được mở và các lớp bị hủy) tại website Phòng Đào tạo/ Mục Đăng ký học phần: ngày 22/12/2016.

  -        Sinh viên đăng ký điều chỉnh đối với các lớp học phần tự chọn bị hủy:
  Từ ngày 22/12-24/12/2016, hình thức đăng ký qua mạng.

  b) Đăng ký học vượt

  Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký học phần chính thức từ ngày
  05/12 - 19/12/2016.

  4.      Thời hạn hủy đăng ký học phần và rút đăng ký học phần

  a)     Hủy đăng ký học phần

  -        Sinh viên được quyền hủy đăng ký học phần theo nguyện vọng cá nhân trên tài khoản ĐKHP theo hướng dẫn tại trang đăng ký học phần. Sinh viên không phải đóng học phí các học phần đã được chấp nhận hủy đăng ký. Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí.

  -        Trường hợp sinh viên được phê duyệt bảo lưu kết quả học tập, chuyển điểm hoặc miễn học đối với các học phần bắt buộc đã được Phòng Đào tạo đăng ký sẵn trong tài khoản cá nhân, sinh viên cần hủy các học phần này trong thời hạn quy định.

  -        Thời hạn hủy đăng ký học phần: 28/12/2016 – 10/01/2017.

  b)     Rút đăng ký học phần

  -        Phòng Đào tạo giải quyết rút đăng ký học phần cho sinh viên qua email hoặc qua phiếu của sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (theo mẫu Phiếu rút bớt học phần đã đăng ký). Việc rút học phần không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại.

  -        Thời hạn rút đăng ký học phần: 13/02 – 05/03/2017.

  5.      Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

  Học phí học kỳ = Học phí chính khóa + Học phí học lại + Học phí học vượt

  -        Từ 28/12 đến 03/01/2017: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in ra kết quả đăng ký học phần đồng thời kiểm tra số tiền học phí phải đóng. Trường hợp SV có thay đổi sau khi đã ĐKHP (hủy ĐKHP hoặc đăng ký bổ sung) thì SV cần in lại kết quả ĐKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải đóng.

  -        Thời hạn đóng học phí học kỳ 2 từ ngày 03/01-13/01/2017.

  -        Tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng.

  ·      Để đóng học phí, SV có thể nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào 1 trong 3 tài khoản của trường mở tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Nông nghiệp (Agribank), Kỹ thương (Techcombank)

  ·      Đơn vị nhận : TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

  TK: 102 010 000 100 452  tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM; 

  Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh  Sài Gòn;

  Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank Chi nhánh Thắng Lợi TP HCM;

  -        SV không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp
  (gồm Danh sách giảng viên dùng để điểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, Danh sách chấm điểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc xác nhận của cơ quan đối với sinh viên liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) và nộp đơn tại Phòng Tài chính từ ngày
  03/01-13/01/2017.

  6.      Triển khai thực hiện thông báo

  -        Phòng TVTS-TT phổ biến thông báo đến từng lớp.

  -        Sinh viên tuân thủ đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Hỗ trợ học vụ để được hướng dẫn và giúp đỡ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần. Việc đăng ký học phần phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

  -        Văn phòng Hỗ trợ học vụ trực để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức đăng ký học phần trong thời hạn quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị;

  - Thông báo cho sinh viên;

  - Thông báo tại website;

  - Lưu: TC-HC, ĐT-KT.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

  (Đã ký) 

   

   

  PGS. TS. Bùi Xuân Lâm

   

   

 • Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
 • Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:

    sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuFileTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSoTotNghiep

   Lưu ý

   

   - Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú thì liên hệ phòng Đào tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu.

   - Sinh viên ký xác nhận thông tin tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo vào giờ hành chính. (bộ phận hồ sơ không trực tối).

  - Sinh viên vui lòng nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo trước ngày 12/09/2017. ( Sinh viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được nhận bằng chính thức).

  - Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin bổ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về Phòng Đào tạo trước ngày 12/09/2017: gặp cô Hoàng hoặc cô Vân.

 • Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016-2017
 • Xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Thông báo v/v mở lớp các môn học trước trong HK1 đợt A năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ I năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 20/07/20016)
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • Danh sách môn học tự chọn đại cương và chuyên ngành các lớp ban ngày học kỳ I năm học 2016-2017
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 (ĐỢT 1 - LT, VLVH, VB2)_LẦN 2
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm!

   

 • LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 (ĐỢT 2 - LT VLVH VB2)_LẦN 2
 • Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số:             /TB-ĐKC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

                                                                                                 

  THÔNG BÁO

  Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016
  đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

   

  Trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP), đóng học phí học kỳ hè năm học 2015-2016, áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban ngày. Cụ thể như sau:

  1.      Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè

  -     Thời gian học của học kỳ hè kéo dài trong 5 tuần (tuần 45à49), từ ngày 11/07/2016 à 14/08/2016, thi trong 1 tuần (tuần 50), từ ngày 15/08/2016 -> 21/08/2016.

  -     Danh mục các học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ hè đính kèm theo Thông báo này.

  -     Lịch thi chính thức của học kỳ hè được công bố tại tài khoản cá nhân của sinh viên trên trang đăng ký môn học http://daotao.hutech.edu.vn/, ngày 20/07/2016.

  Lưu ý: Một số sinh viên Khóa 2015 chưa được học Giáo dục quốc phòng vào đợt tháng 09/2015 sẽ được Phòng Đào tạo đăng ký học vào học kỳ hè, từ ngày 11/07à 31/07/2016.

  2.      Cách thức đăng ký học phần

  -     Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ hè được công bố tại website Phòng Đào tạo/ mục Thời khóa biểu và ghi nhớ mã nhóm của lớp môn học trước khi thực hiện đăng ký.

  -     Đăng ký học vượt: Sinh viên không tự đăng ký học vượt qua mạng mà phải đăng ký bằng phiếu theo mẫu Phiếu đăng ký học vượt.  Sinh viên nộp đơn tại Khoa quản lý ngành để Khoa kiểm tra điều kiện tiên quyết của học phần. Sau khi Khoa duyệt, sinh viên nộp Phiếu tại Phòng Đào tạo trong thời hạn đăng ký.

  -     Đăng ký học lại: Sinh viên đăng ký học lại qua mạng tại địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/.

  -     Trường cấp tài khoản cá nhân cho mỗi sinh viên như sau:

  +  Tên tài khoản (account):                      mã số sinh viên.

  +  Mật khẩu mặc định (password) (dành cho những sinh viên truy cập vào tài khoản lần đầu tiên): ngày tháng năm sinh theo định dạng ddmmyy.